Detail publikace

Cache Efficient Implementation for Block Matrix Operations

POLOK Lukáš, ILA Viorela S. a SMRŽ Pavel. Cache Efficient Implementation for Block Matrix Operations. In: Proceedings of the 21st High Performance Computing Symposium (HPC'13). San Diego: Association for Computing Machinery, 2013, s. 698-706. ISBN 1-56555-350-0. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2499972
Název česky
Paměťově efektivní implementace operací pro blokové matice
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Efektivní manipulace a operace nad blokovými maticemi jsou užitečné v mnoha aplikacích, například těmi jež zahrnují iterativní řešení nelineárních systémů. Tyto typy problémů sestávají z opakovaného skládání a řešení lineárních soustav rovnic. Bez opatrné manipulace s odpovídajícími maticemi může být řešení časově velmi náročné, zejména ve velkých systémech.

Tento článek navrhuje paměťovou strukturu, vhodnou k ukládání blokových matic, výhodnou pro jejich strukturální i numerickou modifikaci a efektivní aritmetické operace. Tato struktura byla využita při implementaci jednoduché knihovny s rozhraním typu BLAS. Výhody navržené struktury jsou demonstrovány vyčerpávající sadou testů na datasetu UFLSMC. Tato knihovna byla dále použita k řešení několika nelineárních optimizací grafových problémů.

Anotace

Tento článek se zabývá efektivní implementací operací nad řídkými blokovými maticemi na CPU, pomocí efektivního návrhu struktur pro uložení matic v paměti a pomocí agresivní optimalizace pomocí instrukčních sad SSE, AltiVec nebo NEON.

Dosahuje se velmi dobrých výsledků, jak s implementací samotnou, tak s jejím využití při řešení robotických problémů typu nonlinear least squares.

Rok
2013
Strany
698-706
Sborník
Proceedings of the 21st High Performance Computing Symposium (HPC'13)
Konference
21st High Performance Computing Symposium, San Diego, USA, US
ISBN
1-56555-350-0
Vydavatel
Association for Computing Machinery
Místo
San Diego, US
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10265,
   author = "Luk\'{a}\v{s} Polok and S. Viorela Ila and Pavel Smr\v{z}",
   title = "Cache Efficient Implementation for Block Matrix Operations",
   pages = "698--706",
   booktitle = "Proceedings of the 21st High Performance Computing Symposium (HPC'13)",
   year = 2013,
   location = "San Diego, US",
   publisher = "Association for Computing Machinery",
   ISBN = "1-56555-350-0",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10265"
}
Soubory
Nahoru