Detail publikace

Classification of Spectra of Emission-line Stars Using Feature Extraction Based on Wavelet Transform

VRÁBELOVÁ Pavla, BAŘINA David, ŠKODA Petr, VÁŽNÝ Jaroslav a ZENDULKA Jaroslav. Classification of Spectra of Emission-line Stars Using Feature Extraction Based on Wavelet Transform. In: Proceedings of 23rd Annual Astronomical Data Analysis Software and Systems (ADASS) Conference. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, 2013, s. 177-180. ISBN 978-1-58381-854-1. Dostupné z: http://www.aspbooks.org/publications/485/177.pdf
Název česky
Klasifikace spekter emisních čar hvězd použitím extrakce příznaků založené na vlnkové transformaci
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Vrábelová Pavla, Ing. (UIFS FIT VUT)
Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Škoda Petr (ASU)
Vážný Jaroslav, Mgr. (MUNI)
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT)
URL
Abstrakt

Článek se zabývá klasifikací spekter Be hvězd za pomoci diskrétní vlnkové transformace (DWT), stacionární vlnkové transformace (SWT) a SVM (support vector machines).

Rok
2013
Strany
177-180
Sborník
Proceedings of 23rd Annual Astronomical Data Analysis Software and Systems (ADASS) Conference
Konference
Astronomical Data Analysis Software and Systems, Waikoloa, Hawaii, US
ISBN
978-1-58381-854-1
Vydavatel
Astronomical Society of the Pacific
Místo
San Francisco, US
UT WoS
000376047600040
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10412,
   author = "Pavla Vr\'{a}belov\'{a} and David Ba\v{r}ina and Petr \v{S}koda and Jaroslav V\'{a}\v{z}n\'{y} and Jaroslav Zendulka",
   title = "Classification of Spectra of Emission-line Stars Using Feature Extraction Based on Wavelet Transform",
   pages = "177--180",
   booktitle = "Proceedings of 23rd Annual Astronomical Data Analysis Software and Systems (ADASS) Conference",
   year = 2013,
   location = "San Francisco, US",
   publisher = "Astronomical Society of the Pacific",
   ISBN = "978-1-58381-854-1",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10412"
}
Soubory
Nahoru