Detail publikace

Cartesian Genetic Programming as Local Optimizer of Logic Networks

SEKANINA Lukáš, PTÁK Ondřej a VAŠÍČEK Zdeněk. Cartesian Genetic Programming as Local Optimizer of Logic Networks. In: 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation. Beijing: IEEE Computational Intelligence Society, 2014, s. 2901-2908. ISBN 978-1-4799-1488-3.
Název česky
Kartézské genetické programování v lokální optimalizaci logických sítí
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Pták Ondřej, Ing. (FIT VUT)
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt

Logická syntéza a optimalizace pracuje buď globálně na úrovni celé logické sítě, nebo lokálně na předvybraných podsítích. Evoluční metody pracující globálně byly již dříve použity k optimalizaci logických sítí. V tomto článku je využito  kartézské genetické programování (CGP) pro optimalizaci podobvodů v komplexních kombinačních obvodech. Nejdříve je extrahován podobvod, který je následně optimalizován pomocí CGP. Výsledek optimalizace nahradí tento vybraný podobvod v původním obvodu. Tato procedura je opakována pro náhodně vybrané podobvody, dokud není splněna ukončovací podmínka. V článku je porovnána účinnost lokální a globání evoluční metody pro optimalizaci logických sítí. Výsledky jsou dále porovnány s konvenční metodou ABC.

Rok
2014
Strany
2901-2908
Sborník
2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation
Konference
IEEE Congress on Evolutionary Computation 2014, Beijing, CN
ISBN
978-1-4799-1488-3
Vydavatel
IEEE Computational Intelligence Society
Místo
Beijing, CN
DOI
UT WoS
000356684604023
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10504,
  author = "Luk\'{a}\v{s} Sekanina and Ond\v{r}ej Pt\'{a}k and Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek",
  title = "Cartesian Genetic Programming as Local Optimizer of Logic Networks",
  pages = "2901--2908",
  booktitle = "2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation",
  year = 2014,
  location = "Beijing, CN",
  publisher = "IEEE Computational Intelligence Society",
  ISBN = "978-1-4799-1488-3",
  doi = "10.1109/CEC.2014.6900326",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10504"
}
Soubory
Nahoru