Detail publikace

Detekcia sieťových anomálií a bezpečnostných incidentov s využitím DNS dát

KOVÁČIK Michal. Detekcia sieťových anomálií a bezpečnostných incidentov s využitím DNS dát. In: Počítačové architektury a diagnostika. Malá Skála: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 99-104. ISBN 978-80-7494-027-9.
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Kováčik Michal, Ing. (UPSY FIT VUT)
Klíčová slova
detekce anomálií,bezpečnostní incidenty,DNS útoky, monitorování provozu
Abstrakt

Služba DNS je kritická pro normální fungování Internetu a také množství
dostupných služeb. Většina komunikace na Internete využívá v jistý fáze
právě DNS. Kromě její základní úlohy se často stává terčem zneužití při množství
různých škodlivých aktivit. Tahle práce se zaobírá nežádoucími aktivitami spájeními
se službou DNS a její zneužitím, které jsou přiblížené spolu s mým vlastním
přístupem k jejich detekci. Nejvýznamnější částí práce je kapitola o dizertační
práci, která specifikuje vytyčené cíle, přibližuje způsob jejich dosažení a současný
stav.

Rok
2014
Strany
99-104
Sborník
Počítačové architektury a diagnostika
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2014, Malá Skála, CZ
ISBN
978-80-7494-027-9
Vydavatel
Technická univerzita v Liberci
Místo
Malá Skála, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10708,
   author = "Michal Kov\'{a}\v{c}ik",
   title = "Detekcia sie\v{t}ov\'{y}ch anom\'{a}li\'{i} a bezpe\v{c}nostn\'{y}ch incidentov s vyu\v{z}it\'{i}m DNS d\'{a}t",
   pages = "99--104",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika",
   year = 2014,
   location = "Mal\'{a} Sk\'{a}la, CZ",
   publisher = "Liberec University of Technology",
   ISBN = "978-80-7494-027-9",
   language = "sk",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10708"
}
Nahoru