Detail publikace

Modelling of Context-adaptable Business Processes and their Implementation as Service-oriented Architecture

MATES Vojtěch, RYCHLÝ Marek a HRUŠKA Tomáš. Modelling of Context-adaptable Business Processes and their Implementation as Service-oriented Architecture. In: Procedia Economics and Finance. Amsterdam, 2014, s. 412-421. ISSN 2212-5671. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114003621
Název česky
Modelování business procesů přizpůsobujících se kontextu a jejich implementace pomocí architektury orientované na služby
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

přizpůsobení business procesů; SOA; orchestrace webových služeb; systémy přizpůsobující se kontextu

Abstrakt

Článek pojednává o popisu systému schopného automatickému přizpůsobení řídící logiky podle uživatelského kontextu a kontextu prostředí. Systém sleduje kontext a modifikuje implementaci business procesů s cílem zachovat optimální výkon a bezchybný běh s využitím různých služeb architektury orientované na služby implementující systém.

Rok
2014
Strany
412-421
Časopis
Procedia Economics and Finance, roč. 12, č. 2014, ISSN 2212-5671
Sborník
Procedia Economics and Finance
Konference
Enterprise and the Competitive Environment 2014, Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno, CZ
Vydavatel
Elsevier Science
Místo
Amsterdam, NL
DOI
UT WoS
000345439100049
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10719,
  author = "Vojt\v{e}ch Mates and Marek Rychl\'{y} and Tom\'{a}\v{s} Hru\v{s}ka",
  title = "Modelling of Context-adaptable Business Processes and their Implementation as Service-oriented Architecture",
  pages = "412--421",
  booktitle = "Procedia Economics and Finance",
  journal = "Procedia Economics and Finance",
  volume = 12,
  number = 2014,
  year = 2014,
  location = "Amsterdam, NL",
  ISSN = "2212-5671",
  doi = "10.1016/S2212-5671(14)00362-1",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10719"
}
Nahoru