Detail publikace

PLLR Features in Language Recognition System for RATS

PLCHOT Oldřich, DIEZ Sánchez Mireia, SOUFIFAR Mehdi a BURGET Lukáš. PLLR Features in Language Recognition System for RATS. In: Proceedings of Interspeech 2014. Singapore: International Speech Communication Association, 2014, s. 3048-3051. ISBN 978-1-63439-435-2. Dostupné z: http://www.isca-speech.org/archive/interspeech_2014/i14_3047.html
Název česky
PLLR příznaky v systému rozpoznávání jazyka pro RATS
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Diez Sánchez Mireia (UPV)
Soufifar Mehdi (NTNU)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Klíčová slova

rozpoznávání jazyka, PLLR, iVektor, posteriorní pravděpodobnosti fonémů, neuronové sítě, RATS

Abstrakt

Článek pojednává o PLLR příznacích v systému rozpoznávání jazyka pro RATS (Robust Automatic Transcription of Speech).

Rok
2014
Strany
3048-3051
Sborník
Proceedings of Interspeech 2014
Konference
Interspeech Conference, Singapur, SG
ISBN
978-1-63439-435-2
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Singapore, SG
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10748,
   author = "Old\v{r}ich Plchot and Mireia S\'{a}nchez Diez and Mehdi Soufifar and Luk\'{a}\v{s} Burget",
   title = "PLLR Features in Language Recognition System for RATS",
   pages = "3048--3051",
   booktitle = "Proceedings of Interspeech 2014",
   year = 2014,
   location = "Singapore, SG",
   publisher = "International Speech Communication Association",
   ISBN = "978-1-63439-435-2",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10748"
}
Nahoru