Detail publikace

Taylor Series Based Solution of Linear ODE Systems and MATLAB Solvers Comparison

ŠÁTEK Václav, KOCINA Filip, KUNOVSKÝ Jiří a SCHIRRER Alexander. Taylor Series Based Solution of Linear ODE Systems and MATLAB Solvers Comparison. In: MATHMOD VIENNA 2015 - 8th Vienna Conference on Mathematical Modelling. ARGESIM REPORT No. 44. Vienna: ARGE Simulation News, 2015, s. 693-694. ISBN 978-3-901608-46-9. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896315002116
Název česky
Řešení lineárních systému obyčejných diferenciálních rovnic s využitím Taylorova rozvoje a porovnání s MATLAB řešíči
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Šátek Václav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Kocina Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT)
Schirrer Alexander, doc. Dr. Ing. (TU-Wien)
URL
Abstrakt

Článek se zabývá řešením počátečních (Cauchyho) úloh s využitím algoritmu Taylorovy řady - proměnný krok a řád výpočtu. V článku jsou porovnány jak explicitní, tak implicitní implementace využívající vektorového počtu v MATLABu. Výsledné implementace jsou porovnány na vybraných příkladech s běžně používanými MATLAB ode solvery.

Rok
2015
Strany
693-694
Sborník
MATHMOD VIENNA 2015 - 8th Vienna Conference on Mathematical Modelling
Řada
ARGESIM REPORT No. 44
Konference
MATHMOD 2015 - 8th Vienna International Conference on Mathematical Modelling, Vienna, AT
ISBN
978-3-901608-46-9
Vydavatel
ARGE Simulation News
Místo
Vienna, AT
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10795,
  author = "V\'{a}clav \v{S}\'{a}tek and Filip Kocina and Ji\v{r}\'{i} Kunovsk\'{y} and Alexander Schirrer",
  title = "Taylor Series Based Solution of Linear ODE Systems and MATLAB Solvers Comparison",
  pages = "693--694",
  booktitle = "MATHMOD VIENNA 2015 - 8th Vienna Conference on Mathematical Modelling",
  series = "ARGESIM REPORT No. 44",
  year = 2015,
  location = "Vienna, AT",
  publisher = "ARGE Simulation News",
  ISBN = "978-3-901608-46-9",
  doi = "10.1016/j.ifacol.2015.05.210",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10795"
}
Nahoru