Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Bezpečné IPv6 : směrovač se hlásí

PODERMAŃSKI Tomáš a GRÉGR Matěj. Bezpečné IPv6 : směrovač se hlásí. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu, roč. 2014, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-8309. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/bezpecne-ipv6-smerovac-se-hlasi/
Název anglicky
Secure IPv6 : announcing router
Typ
článek v časopise
Jazyk
čeština
Autoři
Podermański Tomáš, Ing. (CVIS VUT)
Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
URL
Klíčová slova
IPv6, bezpečnost
Abstrakt
O IPv6 již bylo napsáno mnoho a dnes představuje prakticky jediné koncepční řešení pro budování Internetu nové generace. Protokol IPv6 se však v mnoha věcech od aktuálně používaného protokolu IPv4 odlišuje. Změny v architektuře protokolu přinášejí inovace, nicméně mohou také ovlivňovat jeho bezpečnostní aspekty.
Rok
2015
Strany
1-10
Časopis
ROOT, informace nejen ze světa Linuxu, roč. 2014, č. 1, ISSN 1212-8309
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10867,
   author = "Tom\'{a}\v{s} Poderma\'{n}ski and Mat\v{e}j Gr\'{e}gr",
   title = "Bezpe\v{c}n\'{e} IPv6 : sm\v{e}rova\v{c} se hl\'{a}s\'{i}",
   pages = "1--10",
   journal = "ROOT, informace nejen ze sv\v{e}ta Linuxu",
   volume = 2014,
   number = 1,
   year = 2015,
   ISSN = "1212-8309",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10867"
}
Nahoru