Detail publikace

Hybrid Petri Nets State Space Representation Using Coverability Graphs and Unfoldings

NOVOSAD Petr a ČEŠKA Milan. Hybrid Petri Nets State Space Representation Using Coverability Graphs and Unfoldings. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2015.
Název česky
Reprezentace stavového prostoru hybridních Petriho sítí pomocí grafů pokrytí a metory rozvinutí
Typ
technická zpráva
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

Spojité Petriho sítě, hybridní Petriho sítě, graf pokrytí, metoda rozvinutí

Rok
2015
Strany
32
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB10905,
   author = "Petr Novosad and Milan \v{C}e\v{s}ka",
   title = "Hybrid Petri Nets State Space Representation Using Coverability Graphs and Unfoldings",
   pages = 32,
   year = 2015,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10905"
}
Nahoru