Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Klasifikace webových stránek na základě vizuální podoby a odkazů mezi dokumenty

LOUKOTA Petr a BARTÍK Vladimír. Klasifikace webových stránek na základě vizuální podoby a odkazů mezi dokumenty. In: 10th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies. Košice: Vydavateľstvo STU, 2015, s. 1-4. ISBN 978-80-553-2271-1.
Název anglicky
Classification of Web Pages Based on Visual Layout and References between Documents
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Loukota Petr, Ing. (UIFS FIT VUT)
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Abstrakt
Klasifikace webových stránek je vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu webových dokumentů stále více potřeba. Klasifikaci dnes provádějí především vyhledávače, aby uživatelům mohly v krátkém čase poskytnout relevantní výsledky. Tento článek popisuje návrh nového přístupu ke klasifikaci webových stránek založeného na existujícím přístupu využívajícím vizuální podobu stránek. Nový přístup ke klasifikaci využívá ke klasifikaci také informace o odkazech mezi dokumenty.
Rok
2015
Strany
1-4
Sborník
10th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies
Konference
10th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies 2015, Košice, SK
ISBN
978-80-553-2271-1
Vydavatel
Vydavateľstvo STU
Místo
Košice, SK
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10992,
   author = "Petr Loukota and Vladim\'{i}r Bart\'{i}k",
   title = "Klasifikace webov\'{y}ch str\'{a}nek na z\'{a}klad\v{e} vizu\'{a}ln\'{i} podoby a odkaz\r{u} mezi dokumenty",
   pages = "1--4",
   booktitle = "10th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies",
   year = 2015,
   location = "Ko\v{s}ice, SK",
   publisher = "Vydavate\'{l}stvo STU",
   ISBN = "978-80-553-2271-1",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10992"
}
Nahoru