Detail publikace

Využití funkční verifikace pro ověřování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám

PODIVÍNSKÝ Jakub. Využití funkční verifikace pro ověřování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, s. 7-12. ISBN 978-80-7454-522-1. Dostupné z: http://pad2015.fai.utb.cz/files/Sbornik_PAD_2015.pdf
Název anglicky
The use of functional verification for testing fault tolerance methodologies
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Podivínský Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
URL
Abstrakt
Náplní tohoto článku je představení práce zabývající se aplikací funkční verifikace pro testování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám v systémech založených na FPGA. Je zde představena problematika obvodů FPGA, vlivu poruch a možnosti jejich eliminace. Na základě těchto poznatků jsou formulovány cíle práce a návrh jejich dosažení. Uveden je také přehled dosažených výsledků při řešení této práce. Mezi ně patří experimentální elektromechanický systém, první verze platformy pro testování metodik pro zajištění odolnosti  proti  poruchám a zejména verifikační prostředí pro procesor běžící na FPGA, který bude tvořit jádro dalšího experimentálního  systému. Dosavadní výzkumná práce je shrnuta v časopise Microprocessors and Microsystems.
Rok
2015
Strany
7-12
Sborník
Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2015, Zlín, CZ
ISBN
978-80-7454-522-1
Vydavatel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Místo
Zlín, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11002,
  author = "Jakub Podiv\'{i}nsk\'{y}",
  title = "Vyu\v{z}it\'{i} funk\v{c}n\'{i} verifikace pro ov\v{e}\v{r}ov\'{a}n\'{i} metodik pro zaji\v{s}t\v{e}n\'{i} odolnosti proti poruch\'{a}m",
  pages = "7--12",
  booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika PAD 2015",
  year = 2015,
  location = "Zl\'{i}n, CZ",
  publisher = "Tomas Bata University in Zl\'{i}n",
  ISBN = "978-80-7454-522-1",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11002"
}
Nahoru