Detail publikace

Improving Multi-view Object Recognition by Detecting Changes in Point Clouds

VEĽAS Martin a ŠPANĚL Michal. Improving Multi-view Object Recognition by Detecting Changes in Point Clouds. In: IEEE Symposium on Computational Intelligence for Multimedia, Signal and Vision Processing. Atény: IEEE Computer Society, 2016, s. 1-7. ISBN 978-1-5090-4239-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7850045/
Název česky
Vylepšení rozpoznáváni objektů z více pohledů pomocí detekce změn
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Tento článek představuje využití detekce změn v systému rozpoznávání objektů z více pohledů, s cílem zvýšit flexibilitu a přesnost v dynamických prostředích. Přístupy využívající více pohledů mají zásadní význam pro překonání problémů spojených s překryvem objektů nebo šumem kamery, ale stávající systémy obvykle předpokládají statické prostředí. Přítomnost dynamických objektů přináší další problém - nekonzistence zavedeny do interního modelu scény. Prokázali jsme, že využitím detekce změn a následnou korekci rekonstrukce scény můžeme snížit počet falešných detekcí dynamických objektů v průměru o 70% při testování na veřejně dostupné datové sade TUW. Pro snížení času potřebného pro verifikaci velkého počtu akumulovaných hypotéz pozic objektů jsme dále do původního systému integrovali shlukování hypotéz a prokázali snížení výpočetního času přibližně o 16%.

Rok
2016
Strany
1-7
Sborník
IEEE Symposium on Computational Intelligence for Multimedia, Signal and Vision Processing
Konference
IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2016, Athens, GR
ISBN
978-1-5090-4239-5
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Atény, GR
DOI
UT WoS
000400488301086
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11097,
  author = "Martin Ve\'{l}as and Michal \v{S}pan\v{e}l",
  title = "Improving Multi-view Object Recognition by Detecting Changes in Point Clouds",
  pages = "1--7",
  booktitle = "IEEE Symposium on Computational Intelligence for Multimedia, Signal and Vision Processing",
  year = 2016,
  location = "At\'{e}ny, GR",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-5090-4239-5",
  doi = "10.1109/SSCI.2016.7850045",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11097"
}
Nahoru