Detail publikace

Bridging the Gap Between Evolvable Hardware and Industry Using Cartesian Genetic Programming

VAŠÍČEK Zdeněk. Bridging the Gap Between Evolvable Hardware and Industry Using Cartesian Genetic Programming. Inspired by Nature. Emergence, Complexity and Computation, Vol. 28. Cham: Springer International Publishing, 2018, s. 39-55. ISBN 978-3-319-67996-9.
Název česky
Jak překlenout rozdíly mezi průmyslem a evolvable hardware pomocí kartézského genetického programování
Typ
kapitola v knize
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Od devadesátých let došlo k významnému technologickému pokroku, díky kterému narostl významně výpočetní výkon počítačů. To umožnilo aplikovat přístupy umělé inteligence v řadě oblastí. Vznikla nová oblast označovaná jako Evolvable hardware (EHW), která se zabývá využitím evolučních algoritmů v návrhu elektronických obvodů. Původní myšlenkou byla snaha automatizovaně navrhovat komplexní systémy. Bohužel tato myšlenka se s postupujícím časem stávala spíše snem. Problémy, které byly řešeny po 15 letech existence EHW byly téže velikosti a zřídkakdy se objevila technika, která by mohla konkurovat tradičním návrhovým technikám. Největší výzvou EHW je problém škálovatelnosti. Navzdory pesimismu, který v této oblasti kolem roku 2010 panoval se však během posledních let podařilo zaznamenat průlom v problému škálovatelnosti. Ukázalo se, že s využitím formálních technik je možné optimalizovat obvody, jejich složitost je srovnatelná s těmi, vyskytujícími se v praxi. Cílem této kapitoly je shrnout výsledky v oblasti evolučního návrhu číslicových obvodů a poukázat na problémy, které by měly být řešeny v budoucnosti.

Rok
2018
Strany
39-55
Kniha
Inspired by Nature
Řada
Emergence, Complexity and Computation, Vol. 28
ISBN
978-3-319-67996-9
Vydavatel
Springer International Publishing
Místo
Cham, CH
DOI
BibTeX
@INBOOK{FITPUB11350,
  author = "Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek",
  title = "Bridging the Gap Between Evolvable Hardware and Industry Using Cartesian Genetic Programming",
  pages = "39--55",
  booktitle = "Inspired by Nature",
  series = "Emergence, Complexity and Computation, Vol. 28",
  year = 2018,
  location = "Cham, CH",
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISBN = "978-3-319-67996-9",
  doi = "10.1007/978-3-319-67997-6\_2",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11350"
}
Soubory
Nahoru