Detail publikace

Predictability Analysis of Interruptible Systems by Statistical Model Checking

STRNADEL Josef. Predictability Analysis of Interruptible Systems by Statistical Model Checking. IEEE Design & Test, roč. 35, č. 2, 2018, s. 57-63. ISSN 2168-2356. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/8082475/
Název česky
Analýza předvídatelnosti přerušitelných systémů pomocí statického ověřování modelů
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Mnohé systémy se musí chovat předvídatelně i za různých nepředvídatelných okolností. Aby takové chování mohlo být garantováno, systém je nutno precizně modelovat a analyzovat v různých scénářích; to je však problém, jehož složitost roste s dynamikou systému. Pro řešení tohoto problému navrhujeme simulační model stavějící na síti stochastických časovaných automatů. Novost našeho přístupu spočívá v řešení kombinujícím model přerušovacího podsystému, zdrojů přerušení a obsluh přerušení s vlastnostmi, mezi které patří priority, maskování přerušení a vnořování obsluh přerušení za běhu programu. Analýza navrženého modelu vychází se statistického ověřování modelů.

Rok
2018
Strany
57-63
Časopis
IEEE Design & Test, roč. 35, č. 2, ISSN 2168-2356
Vydavatel
IEEE Circuits and Systems Society
DOI
UT WoS
000428865000008
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11363,
  author = "Josef Strnadel",
  title = "Predictability Analysis of Interruptible Systems by Statistical Model Checking",
  pages = "57--63",
  journal = "IEEE Design \& Test",
  volume = 35,
  number = 2,
  year = 2018,
  ISSN = "2168-2356",
  doi = "10.1109/MDAT.2017.2766568",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11363"
}
Soubory
Nahoru