Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

ABC NIST SRE 2016 SYSTEM DESCRIPTION

BRUMMER Niko, SWART Albert du Preez, PRIETO Jesús J., GARCIA Perera Leibny Paola, MATĚJKA Pavel, PLCHOT Oldřich, DIEZ Sánchez Mireia, SILNOVA Anna, JIANG Xiaowei, NOVOTNÝ Ondřej, ROHDIN Johan A., GLEMBEK Ondřej, GRÉZL František, BURGET Lukáš, ONDEL Lucas, PEŠÁN Jan, ČERNOCKÝ Jan, KENNY Patrick, ALAM Jahangir, BHATTACHARYA Gautam a ZEINALI Hossein a kol. ABC NIST SRE 2016 SYSTEM DESCRIPTION. San Diego: United States Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2016.
Název česky
Popis ABC systému pro NIST SRE 2016
Typ
technická zpráva
Jazyk
angličtina
Autoři
Brummer Niko (Agnitio)
Swart Albert du Preez (Agnitio)
Prieto Jesús J. (Agnitio)
Garcia Perera Leibny Paola (Agnitio)
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Diez Sánchez Mireia, M.Sc., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Silnova Anna, MSc. (UPGM FIT VUT)
Jiang Xiaowei (SJTU)
Novotný Ondřej, Ing. (UPGM FIT VUT)
Rohdin Johan A., Dr. (UPGM FIT VUT)
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Ondel Lucas, Mgr. (UPGM FIT VUT)
Pešán Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Kenny Patrick (CRIM)
Alam Jahangir (CRIM)
Bhattacharya Gautam (CRIM)
a další
URL
Rok
2016
Strany
1-8
Vydavatel
United States Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology
Místo
San Diego, US
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB11372,
   author = "Niko Brummer and Preez du Albert Swart and J. Jes\'{u}s Prieto and Paola Leibny Perera Garcia and Pavel Mat\v{e}jka and Old\v{r}ich Plchot and Mireia S\'{a}nchez Diez and Anna Silnova and Xiaowei Jiang and Ond\v{r}ej Novotn\'{y} and A. Johan Rohdin and Ond\v{r}ej Glembek and Franti\v{s}ek Gr\'{e}zl and Luk\'{a}\v{s} Burget and Lucas Ondel and Jan Pe\v{s}\'{a}n and Jan \v{C}ernock\'{y} and Patrick Kenny and Jahangir Alam and Gautam Bhattacharya and Hossein Zeinali and et al.",
   title = "ABC NIST SRE 2016 SYSTEM DESCRIPTION",
   pages = "1--8",
   year = 2016,
   location = "San Diego, US",
   publisher = "National Institute of Standards and Technology",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11372"
}
Nahoru