Detail publikace

pqsfinder: an exhaustive and imperfection-tolerant search tool for potential quadruplex-forming sequences in R

HON Jiří, MARTÍNEK Tomáš, ZENDULKA Jaroslav a LEXA Matej. pqsfinder: an exhaustive and imperfection-tolerant search tool for potential quadruplex-forming sequences in R. Bioinformatics, roč. 33, č. 21, s. 3373-3379. ISSN 1367-4803. Dostupné z: https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/33/21/3373/3923794
Název česky
pqsfinder: balíček prostředí R pro vyhledávání potenciálních nedokonalých kvadruplexů
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt
Motivace: G-kvadruplexy (G4) jsou jedny z netypických DNA struktur, které byly pozorovány in vitro a pravděpodobně se utváří in vivo. Nedávné experimenty tuto hypotézu potvrzují. Ukazuje se, že kvadruplexy ovlivňují celou škálu molekulárních procesů v živých buňkách. Aby bylo možné kvadruplexy detailněji studovat, je potřebné přesně určit jejich možnou pozici v DNA sekvencích, kde by se mohly formovat.
Výsledky: V tomto článku prezentujeme nový softwarový balíček pro prostředí Bioconductor, který slouží k identifikaci potenciálních kvadruplexů. Výsledný software je jednoduše použitelný, ale zároveň flexibilní a rozšiřitelný. Umožňuje identifikaci nejen kanonických kvadruplexů, ale i takových, které se odlišují od běžných forem. Jednou z hlavních předností prezentovaného nástroje je kvalitní skórovací model, který byl natrénován na experimentálních datech a vykazuje vyšší přesnost než srovnatelné konkurenční programy. Náš nástroj pqsfinder dosahuje přesnosti 96 % na datové sadě 392 experimentálně charakterizovaných sekvencí. Navíc jsme jej otestovali na datové sadě z G4-seq experimentu, abychom ověřili, jak dobře dokáže identifikovat kvadruplexy nalezené touto technologií. Korelace predikcí našeho nástroje s G4-seq daty byla 0,618, nejvyšší ze všech současných nástrojů.
popis doplnění
Softwarový balíček pqsfinder slouží k rychlé identifikaci sekvencí DNA, které pravděpodobně tvoří intramolekulární G-kvadruplex. G-kvadruplexy mají vliv na řadu důležitých molekulárních procesů v buňkách, nejčastěji jako pozitivní či negativní regulátor transkripce, nebo negativní regulátor replikace.
Balíček pqsfinder je unikátní tím, že oproti existujícím řešením umožňuje rychle identifikovat i takové G-kvadruplexy, které se různým způsobem odchylují od základní jednoduché formy G-kvadruplexů. Ze všech existujících nástrojů dosahuje na datové sadě experimentálně ověřených G-kvadruplexů nejvyšší přesnosti 96 % a zároveň vykazuje nejvyšší korelaci se sekvenačními daty zaměřenými na identifikaci všech G-kvadruplexů v lidském genomu. 
Nástroj je dostupný skrze mezinárodní systém Bioconductor, který sdružuje plně dokumentovaný a technicky kvalitní software zaměřený na bioinformatickou analýzu genomických dat. Dále je dostupný skrze uživatelsky jednodušší webové rozhraní na adrese https://pqsfinder.fi.muni.cz.
Od svého zveřejnění v roce 2016 byl pqsfinder každý rok stažen více než 1600 krát (podle veřejně dostupných statistik systému Bioconductor).
Odborný článek popisující princip algoritmu pqsfinder byl dosud citován 12 mezinárodními časopiseckými publikacemi.
V budoucnu může pqsfinder pomoci objevit nové souvislosti mezi G-kvadruplexy v regulačních oblastech genů a některými nemocemi, a tím umožnit rychlejší nalezení nových léčebných postupů.
popis - stručný
Software pqsfinder podporuje výzkum v oblasti buněčných regulačních procesů tím, že přesněji identifikuje oblasti DNA, které mohou tvořit tzv. intramolekulární G-kvadruplexy. G-kvadruplexy ovlivňují regulaci řady důležitých molekulárních procesů v buňkách
V budoucnu tak může pqsfinder pomoci objevit nové souvislosti mezi G-kvadruplexy v regulačních oblastech genů a některými nemocemi, a tím umožnit rychlejší nalezení nových léčebných postupů.
Od svého zveřejnění v roce 2016 byl pqsfinder každý rok stažen více než 1600 krát.
Související odborný článek byl dosud citován 12 mezinárodními časopiseckými publikacemi.
Rok
2017
Strany
3373-3379
Časopis
Bioinformatics, roč. 33, č. 21, ISSN 1367-4803
Vydavatel
Oxford University Press
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11434,
  author = "Ji\v{r}\'{i} Hon and Tom\'{a}\v{s} Mart\'{i}nek and Jaroslav Zendulka and Matej Lexa",
  title = "pqsfinder: an exhaustive and imperfection-tolerant search tool for potential quadruplex-forming sequences in R",
  pages = "3373--3379",
  journal = "Bioinformatics",
  volume = 33,
  number = 21,
  year = 2017,
  ISSN = "1367-4803",
  doi = "10.1093/bioinformatics/btx413",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11434"
}
Nahoru