Detail publikace

Data Types and Operations Modifications: a Practical Approach to Fault Tolerance in HLS

LOJDA Jakub, PODIVÍNSKÝ Jakub, KOTÁSEK Zdeněk a KRČMA Martin. Data Types and Operations Modifications: a Practical Approach to Fault Tolerance in HLS. In: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Novi Sad: IEEE Computer Society, 2017, s. 273-278. ISBN 978-1-5386-3298-7.
Název česky
Modifikace datových typů a operací: praktický přístup k odolnosti proti poruchám v HLS
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Lojda Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Podivínský Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Krčma Martin, Ing. (UPSY FIT VUT)
Klíčová slova
Vysokoúrovňová syntéza, datová cesta, CatapultC, odolnost proti poruchám, odolný proti poruchám, řadič robota, C++
Abstrakt
Některé elektronické systémy pracují v kritických oblastech (např. ve vesmíru, letectví či medicíně). Poruchy v těchto systémech mohou vyústit ve vysoké finanční ztráty nebo ohrozit lidský život. Odolnost proti poruchám (OPP) je technika, která ošetřuje tyto situace. Článek prezentuje způsob zavedení OPP do datových cest, jenž je založen na modifikaci vstupního kódu vysokoúrovňové syntézy. Článek dále hodnotí vliv některých optimalizačních metod vysokoúrovňové syntézy na náchylnost k projevu poruch výsledného systému. Prezentovaná metoda využívá modifikace kódu v jazyce C++ před jeho zpracováním vysokoúrovňovou syntézou. Náš koncept cílí na obvody FPGA s konfigurační pamětí SRAM. Pro vyhodnocení využíváme naši evaluační platformu, jež je založena na funkční verifikaci v kombinaci s injekcí poruch.
Rok
2017
Strany
273-278
Sborník
Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium
Konference
15th IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM, Dr Zorana Đinđića 1, 21101, Novi Sad, RS
ISBN
978-1-5386-3298-7
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Novi Sad, RS
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11492,
   author = "Jakub Lojda and Jakub Podiv\'{i}nsk\'{y} and Zden\v{e}k Kot\'{a}sek and Martin Kr\v{c}ma",
   title = "Data Types and Operations Modifications: a Practical Approach to Fault Tolerance in HLS",
   pages = "273--278",
   booktitle = "Proceedings of IEEE East-West Design \& Test Symposium",
   year = 2017,
   location = "Novi Sad, RS",
   publisher = "IEEE Computer Society",
   ISBN = "978-1-5386-3298-7",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11492"
}
Nahoru