Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Text-dependent speaker verification based on i-vectors, Neural Networks and Hidden Markov Models

ZEINALI Hossein, SAMETI Hossein, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Text-dependent speaker verification based on i-vectors, Neural Networks and Hidden Markov Models. Computer Speech and Language, roč. 2017, č. 46, s. 53-71. ISSN 0885-2308. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885230816303199
Název česky
Ověřování mluvčího závislé na textu založené na i-vektorech, neuronových sítích a skrytých Markovových modelech
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Zeinali Hossein, Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Sameti Hossein (SHARIF)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt
Článek pojednává o ověřování mluvnčího, které je závislé na textu založené na i-vektorech, neuronových sítích a skrytých Markovových modelech
Rok
2017
Strany
53-71
Časopis
Computer Speech and Language, roč. 2017, č. 46, ISSN 0885-2308
Vydavatel
Elsevier Science
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11529,
  author = "Hossein Zeinali and Hossein Sameti and Luk\'{a}\v{s} Burget and Jan \v{C}ernock\'{y}",
  title = "Text-dependent speaker verification based on i-vectors, Neural Networks and Hidden Markov Models",
  pages = "53--71",
  journal = "Computer Speech and Language",
  volume = 2017,
  number = 46,
  year = 2017,
  ISSN = "0885-2308",
  doi = "10.1016/j.csl.2017.04.005",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11529"
}
Nahoru