Detail publikace

Scalable Construction of Approximate Multipliers With Formally Guaranteed Worst Case Error

MRÁZEK Vojtěch, VAŠÍČEK Zdeněk, SEKANINA Lukáš, JIANG Honglan a HAN Jie. Scalable Construction of Approximate Multipliers With Formally Guaranteed Worst Case Error. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, roč. 26, č. 11, s. 2572-2576. ISSN 1063-8210.
Název česky
Škálovatelná konstrukce aproximativních násobiček s formálně garantovanou maximální chybou
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Mrázek Vojtěch, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Jiang Honglan (UALBERTA)
Han Jie, Dr. (UALBERTA)
Abstrakt

Přibližné počítání využívá faktu, že řada aplikací toleruje určité chyby při výpočtech. Přibližné obvody, jako jsou násobičky, se v těchto aplikacích používají ke snížení celkového elektrického příkonu. Nicméně se pro jejich vytváření používají buď ad-hoc struktury nebo se používá automatizovaný návrh, který je však pro velké obvody komplikovaný z důvodu velkého prohledávaného stavového prostoru. Navíc existující metody typicky neposkytují formální garanci chyby pro velké aproximační násobičky. Tyto problémy jsme vyřešili pomocí obecné a efektivní metody pro konstrukci kvalitních velkých násobiček z pohledu návrhových parametrů, jako je maximální chyba a energie (součin příkonu a zpoždění). Tento přístup je demonstrován na návrhu přibližných 16-bitových násobiček, který je porovnán s dalšími metodami prezentovanými v literatuře.

Rok
2018
Strany
2572-2576
Časopis
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, roč. 26, č. 11, ISSN 1063-8210
Vydavatel
IEEE Computer Society
DOI
UT WoS
000448911900033
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11678,
  author = "Vojt\v{e}ch Mr\'{a}zek and Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek and Luk\'{a}\v{s} Sekanina and Honglan Jiang and Jie Han",
  title = "Scalable Construction of Approximate Multipliers With Formally Guaranteed Worst Case Error",
  pages = "2572--2576",
  journal = "IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems",
  volume = 26,
  number = 11,
  year = 2018,
  ISSN = "1063-8210",
  doi = "10.1109/TVLSI.2018.2856362",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11678"
}
Nahoru