Detail publikace

Automated Search-Based Functional Approximation for Digital Circuits

SEKANINA Lukáš, VAŠÍČEK Zdeněk a MRÁZEK Vojtěch. Automated Search-Based Functional Approximation for Digital Circuits. Approximate Circuits - Methodologies and CAD. Heidelberg: Springer International Publishing, 2019, s. 175-203. ISBN 978-3-319-99322-5.
Název česky
Automatizovaná na prohledávání založená funkcionální aproximace pro číslicové obvody
Typ
kapitola v knize
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Problém vytvoření aproximované implementace číslicového obvodu může být formulován jako vícekriteriální optimalizační problém a řešen pomocí prohledávacího algoritmu. Tento přístup obvykle poskytne mnoho vysoce kvalitních kompromisních řešení, ale je velmi výpočetně náročný. Kapitola prezentuje obecně použitelnou metodu založenou na genetickém programování pro automatizovanou aproximaci číslicových obvodů popsaných na úrovni hradel a komponent. Shrnuje relevantní chybové metriky a obvodové parametry, které jsou typicky optimalizovány genetickým programováním. Zvláštní pozornost je věnována technikám poskytujícím formální garanci z pohledu chyby aproximace a umožňujícím akcelerovat celý proces návrhu. Dále jsou prezentovány případové studie týkající se aproximace aritmetických operací a obrazových filtrů.

Rok
2019
Strany
175-203
Kniha
Approximate Circuits - Methodologies and CAD
ISBN
978-3-319-99322-5
Vydavatel
Springer International Publishing
Místo
Heidelberg, DE
DOI
BibTeX
@INBOOK{FITPUB11679,
  author = "Luk\'{a}\v{s} Sekanina and Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek and Vojt\v{e}ch Mr\'{a}zek",
  title = "Automated Search-Based Functional Approximation for Digital Circuits",
  pages = "175--203",
  booktitle = "Approximate Circuits - Methodologies and CAD",
  year = 2019,
  location = "Heidelberg, DE",
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISBN = "978-3-319-99322-5",
  doi = "10.1007/978-3-319-99322-5\_9",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11679"
}
Soubory
Nahoru