Detail publikace

Evolving Boolean Functions for Fast and Efficient Randomness Testing

MRÁZEK Vojtěch, SÝS Marek, VAŠÍČEK Zdeněk, SEKANINA Lukáš a MATYÁŠ Václav. Evolving Boolean Functions for Fast and Efficient Randomness Testing. In: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO '18). Kyoto: Association for Computing Machinery, 2018, s. 1302-1309. ISBN 978-1-4503-5618-3.
Název česky
Evoluční návrh Boolovských funkcí pro rychlé a efektivní testování náhodnosti
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Mrázek Vojtěch, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Sýs Marek, Mgr., Ph.D. (FI MUNI)
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Matyáš Václav, prof. RNDr., M.Sc., Ph.D. (FI MUNI)
Abstrakt
Bezpečnost kryptografických algoritmů (jako jsou blokové a hashovací funkce) je často určena náhodnotí jejich výstupu. Tento článek prezentuje novou metodu pro testování statistické náhodnosti kryptografických funkcí. Metoda je založena na evoluřní konstrukci tzv. odlišovačů náhodností. Každý odlišovač je reprezentovaný jako Boolovský polynom v algebraické normální formě. Původní metoda využívající hledání hrubou silou je nahrazena evolučním algoritmem, který umožňuje lepší škálování. S pomocí navržené metody byly nalezeny odlišovací funkce stejné kvality, jako původním algoritmem. Ovšem rychlost hledání se zlepšila 40x. Navržený přístup umožnil efektivnější prohledávání prostoru Boolovských funkcí a získat komplexnější odlišovače v porovnání s původní metodou.
Rok
2018
Strany
1302-1309
Sborník
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO '18)
Konference
Genetic and Evolutionary Computations Conference 2018, Kyoto, JP
ISBN
978-1-4503-5618-3
Vydavatel
Association for Computing Machinery
Místo
Kyoto, JP
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11686,
  author = "Vojt\v{e}ch Mr\'{a}zek and Marek S\'{y}s and Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek and Luk\'{a}\v{s} Sekanina and V\'{a}clav Maty\'{a}\v{s}",
  title = "Evolving Boolean Functions for Fast and Efficient Randomness Testing",
  pages = "1302--1309",
  booktitle = "Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO '18)",
  year = 2018,
  location = "Kyoto, JP",
  publisher = "Association for Computing Machinery",
  ISBN = "978-1-4503-5618-3",
  doi = "10.1145/3205455.3205518",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11686"
}
Nahoru