Detail publikace

DNN Based Embeddings for Language Recognition

LOZANO Díez Alicia, PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel a GONZALEZ-RODRIGUEZ Joaquin. DNN Based Embeddings for Language Recognition. In: Proceedings of ICASSP 2018. Calgary: IEEE Signal Processing Society, 2018, s. 5184-5188. ISBN 978-1-5386-4658-8.
Název česky
DNN Embeddings pro rozpoznávání jazyka
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Lozano Díez Alicia (UAM)
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Gonzalez-Rodriguez Joaquin (UAM)
URL
Abstrakt

Tento článek pojednává o rozpoznávání jazyka založeném na DNN embeddings. V našem případě je embeddingem vektor fixní délky (podobný i-Vektoru), který reprezentuje celý výrok, ale na rozdíl of i-Vektoru je tento navržen tak, aby obsahoval především informaci relevatní cílenému úkolu (LID).

Rok
2018
Strany
5184-5188
Sborník
Proceedings of ICASSP 2018
Konference
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Calgary, CA
ISBN
978-1-5386-4658-8
Vydavatel
IEEE Signal Processing Society
Místo
Calgary, CA
DOI
UT WoS
000446384605071
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11723,
  author = "Alicia D\'{i}ez Lozano and Old\v{r}ich Plchot and Pavel Mat\v{e}jka and Joaquin Gonzalez-Rodriguez",
  title = "DNN Based Embeddings for Language Recognition",
  pages = "5184--5188",
  booktitle = "Proceedings of ICASSP 2018",
  year = 2018,
  location = "Calgary, CA",
  publisher = "IEEE Signal Processing Society",
  ISBN = "978-1-5386-4658-8",
  doi = "10.1109/ICASSP.2018.8462403",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11723"
}
Nahoru