Detail publikace

Categorical aspects of inducing closure operators on graphs by sets of walks

ŠLAPAL Josef. Categorical aspects of inducing closure operators on graphs by sets of walks. Journal of Computer and System Sciences, roč. 2018, č. 95, s. 143-150. ISSN 0022-0000. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022000017300247?via%3Dihub
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Šlapal Josef, prof. RNDr., CSc. (VCIT FIT VUT)
URL
Klíčová slova

Jednoduchý graf, cesta, uzávěrový operátor, Galoisova korespondence, diagonální množina cest, digitální topologie

Abstrakt

Jsou studovány uzávěrové operátory na grafech, které jsou indukované množinami cest stejných délek v těchto grafech. Je ukázáno, že tato indukce definuje Galoisovu korespondenci mezi kategorií uzávěrových prostorů a kategorií grafů s množinami cest. Je studována dvojice izomorfních kategorií daná touto korespondencí Stud We study the two isomorphic subcategories resulting from the corresp, zejména ta, která je úplnou podkategorií kategorie grafů s množinami cest. jako příklady jsou diskutovány uzávěrové operátory indukované množinami cest v jistém přirozeném grafu na digitální rovině. Je ukázáno, že tyto uzávěrové operátory zahrnují známé Marcus-Wyseho a Khalimského topologie, což indikuje jejich možné užití jako vhodné strukturace digitální roviny pro studium geometrických a topologických vlastností digitálních obrazů.

Rok
2018
Strany
143-150
Časopis
Journal of Computer and System Sciences, roč. 2018, č. 95, ISSN 0022-0000
Vydavatel
Elsevier Science
DOI
UT WoS
000431386900012
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11755,
  author = "Josef \v{S}lapal",
  title = "Categorical aspects of inducing closure operators on graphs by sets of walks",
  pages = "143--150",
  journal = "Journal of Computer and System Sciences",
  volume = 2018,
  number = 95,
  year = 2018,
  ISSN = "0022-0000",
  doi = "10.1016/j.jcss.2017.02.005",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11755"
}
Nahoru