Detail publikace

Analysis of BUT-PT Submission for NIST LRE 2017

PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel, NOVOTNÝ Ondřej, CUMANI Sandro, LOZANO Díez Alicia, SLAVÍČEK Josef, DIEZ Sánchez Mireia, GRÉZL František, GLEMBEK Ondřej, KAMSALI Veera Mounika, SILNOVA Anna, BURGET Lukáš, ONDEL Yang Lucas Antoine Francois, KESIRAJU Santosh a ROHDIN Johan A.. Analysis of BUT-PT Submission for NIST LRE 2017. In: Proceedings of Odyssey 2018 The Speaker and Language Recognition Workshop. Les Sables d'Olonne: International Speech Communication Association, 2018, s. 47-53. ISSN 2312-2846. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/plchot_odyssey2018_69.pdf
Název česky
Analýza BUT-PT systému pro NIST LRE 2017
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Novotný Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Cumani Sandro (POLITO)
Lozano Díez Alicia (UAM)
Slavíček Josef (Phonexia)
Diez Sánchez Mireia, M.Sc., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kamsali Veera Mounika (IIIT)
Silnova Anna, MSc., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Ondel Yang Lucas Antoine Francois, Mgr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kesiraju Santosh (UPGM FIT VUT)
Rohdin Johan A., Dr. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

V tomto příspěvku shrnujeme naše úsilí v rámci NIST Language Recognition Evaluation (LRE) 2017, jehož výsledkem byly systémy poskytující velmi konkurenceschopný a state-of-the-art výkon. Poskytujeme popisy i analýzu systémů, které jsme do našeho příspěvku zahrnuli. Vysvětlujeme naše rozdělení datových sad, které nám poskytl NIST pro trénování a vývoj, a následujeme popisem funkcí, modelů DNN a klasifikátorů, které byly použity k vytvoření finálních systémů. Po pokrytí architektury našeho příspěvku se soustředíme na post-hodnotící analýzu. Porovnáváme různé funkce DNN Bottle-Neck, i-vektorové systémy různých velikostí a architektur, různé klasifikátory a prezentujeme experimentální výsledky s rozšířením dat a vylepšenou architekturou systému založenou na vložení DNN. Představujeme výkon systémů ve fixním stavu (kde se vyžaduje, aby účastníci používali pouze předdefinované datové sady) a kromě oficiální hodnotící sady NIST LRE17 poskytujeme také výsledky naší interní vývojové sady, která může sloužit jako základna pro další výzkumníky, protože všechna data o školení jsou pevně stanovena a poskytována NIST.

Rok
2018
Strany
47-53
Časopis
Proceedings of Odyssey: The Speaker and Language Recognition Workshop, roč. 2018, č. 6, ISSN 2312-2846
Sborník
Proceedings of Odyssey 2018 The Speaker and Language Recognition Workshop
Konference
Odyssey 2018, Les Sables d'Olonne, France, FR
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Les Sables d'Olonne, FR
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11762,
  author = "Old\v{r}ich Plchot and Pavel Mat\v{e}jka and Ond\v{r}ej Novotn\'{y} and Sandro Cumani and Alicia D\'{i}ez Lozano and Josef Slav\'{i}\v{c}ek and Mireia S\'{a}nchez Diez and Franti\v{s}ek Gr\'{e}zl and Ond\v{r}ej Glembek and Mounika Veera Kamsali and Anna Silnova and Luk\'{a}\v{s} Burget and Francois Antoine Lucas Yang Ondel and Santosh Kesiraju and A. Johan Rohdin",
  title = "Analysis of BUT-PT Submission for NIST LRE 2017",
  pages = "47--53",
  booktitle = "Proceedings of Odyssey 2018 The Speaker and Language Recognition Workshop",
  journal = "Proceedings of Odyssey: The Speaker and Language Recognition Workshop",
  volume = 2018,
  number = 6,
  year = 2018,
  location = "Les Sables d'Olonne, FR",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "2312-2846",
  doi = "10.21437/Odyssey.2018-7",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11762"
}
Nahoru