Detail publikace

Input and Output Generation for the Verification of ALU: a Use Case

ČEKAN Ondřej, PÁNEK Richard a KOTÁSEK Zdeněk. Input and Output Generation for the Verification of ALU: a Use Case. In: Proceedings of 2018 IEEE East-West Design and Test Symposium, EWDTS 2018. Kazan: IEEE Computer Society, 2018, s. 331-336. ISBN 978-1-5386-5710-2.
Název česky
Generování vstupů a výstupů pro verifikaci ALU
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Čekan Ondřej, Ing. (UPSY FIT VUT)
Pánek Richard, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt

Příspěvek prezentuje přístup univerzálního generování stimulů pro aritmeticko-logickou jednotku (ALU). Přístup je zaměřen jak na generování vstupních dat, tak na generování očekávaného výstupu v jednom stimulu. Tím je možno vynechat referenční model ve funkční verifikaci. Proces generování je založen na pravděpodobnostní omezené gramatice, která je navržena pro univerzální popis stimulů pro různé systémy. Gramatika je zpracována navrženým frameworkem, jehož výstupem je validní stimul. V práci je prezentován experiment s dosaženým pokrytím ve funkční verifikaci.

Rok
2018
Strany
331-336
Sborník
Proceedings of 2018 IEEE East-West Design and Test Symposium, EWDTS 2018
Konference
16th IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM, Kazan, RU
ISBN
978-1-5386-5710-2
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Kazan, RU
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11833,
  author = "Ond\v{r}ej \v{C}ekan and Richard P\'{a}nek and Zden\v{e}k Kot\'{a}sek",
  title = "Input and Output Generation for the Verification of ALU: a Use Case",
  pages = "331--336",
  booktitle = "Proceedings of 2018 IEEE East-West Design and Test Symposium, EWDTS 2018",
  year = 2018,
  location = "Kazan, RU",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-5386-5710-2",
  doi = "10.1109/EWDTS.2018.8524641",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11833"
}
Nahoru