Detail publikace

BUT system for low resource Indian language ASR

PULUGUNDLA Bhargav, BASKAR Murali K., KESIRAJU Santosh, EGOROVA Ekaterina, KARAFIÁT Martin, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. BUT system for low resource Indian language ASR. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, s. 3182-3186. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/1302.html
Název česky
VUT systém pro rozpoznávání indických jazyků s omezenými zdroji
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Pulugundla Bhargav, Ing. (UPGM FIT VUT)
Baskar Murali K. (UPGM FIT VUT)
Kesiraju Santosh (UPGM FIT VUT)
Egorova Ekaterina, Ing. (UPGM FIT VUT)
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt
Článek pojednává o VUT systému pro rozpoznávání indických jazyků s omezenými zdroji, který byl vytvořen VUT Jilebi týmem v roce 2018.
Rok
2018
Strany
3182-3186
Časopis
Proceedings of Interspeech, roč. 2018, č. 9, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeech 2018
Konference
Interspeech 2018, Hyderabad, India, IN
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Hyderabad, IN
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11841,
  author = "Bhargav Pulugundla and K. Murali Baskar and Santosh Kesiraju and Ekaterina Egorova and Martin Karafi\'{a}t and Luk\'{a}\v{s} Burget and Jan \v{C}ernock\'{y}",
  title = "BUT system for low resource Indian language ASR",
  pages = "3182--3186",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech 2018",
  journal = "Proceedings of Interspeech",
  volume = 2018,
  number = 9,
  year = 2018,
  location = "Hyderabad, IN",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2018-1302",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11841"
}
Nahoru