Detail publikace

Detecting hard synapses faults in artificial neural networks

KRČMA Martin, KOTÁSEK Zdeněk a LOJDA Jakub. Detecting hard synapses faults in artificial neural networks. In: 20th IEEE Latin American Test Symposium (LATS 2019). Santiago de Chile: IEEE Computer Society, 2019, s. 1-6. ISBN 978-1-7281-1756-0.
Název česky
Detekce trvalých poruch v synapsích neuronových sítí
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Krčma Martin, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Lojda Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Klíčová slova

neuronové sítě, trvalé poruchy, detekce poruch, odolnost proti poruchám

Abstrakt

Tento příspěvek prezentuje koncept detekce trvalých poruch v synapsích umělých neuronových sítí za využití midofikací jejich parametrů. Jádrem práce jsou cílené modifikace vah a využití vhodných testovacích dat a porovnávání vůči korektnímu referenčnímu modelu. Příspěvek rovněž diskutuje problém saturace výstupu neuronů a prezentuje experimentální výsledky navržené metody.

Rok
2019
Strany
1-6
Sborník
20th IEEE Latin American Test Symposium (LATS 2019)
Konference
IEEE Latin American Test Symposium, Hotel Fundador, Santiago de Chile, CL
ISBN
978-1-7281-1756-0
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Santiago de Chile, CL
DOI
UT WoS
000469850000035
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11876,
  author = "Martin Kr\v{c}ma and Zden\v{e}k Kot\'{a}sek and Jakub Lojda",
  title = "Detecting hard synapses faults in artificial neural networks",
  pages = "1--6",
  booktitle = "20th IEEE Latin American Test Symposium (LATS 2019)",
  year = 2019,
  location = "Santiago de Chile, CL",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-7281-1756-0",
  doi = "10.1109/LATW.2019.8704637",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11876"
}
Nahoru