Detail publikace

Galois connections between sets of paths and closure operators in simple graphs

ŠLAPAL Josef. Galois connections between sets of paths and closure operators in simple graphs. Open Mathematics, roč. 16, č. 1, s. 1573-1581. ISSN 2391-5455. Dostupné z: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/math.2018.16.issue-1/math-2018-0128/math-2018-0128.pdf
Název česky
Galoisova korespondence mezi množinami cest a uzávěrovými operátory v jednoduchých grafech
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Šlapal Josef, prof. RNDr., CSc. (VCIT FIT VUT)
URL
Klíčová slova

Jednoduchý graf, uzávěrový operátor, galoisova korespondence, digitální prostor, Khalimského topologie, Jordanova věta.

Abstrakt

Pro každé přirozené číslo n ke definována a diskutována Galoisova korespondence mezi množinami cest délky n v jednoduchém grafu a uzávěrovými operátory na množině uzlů tohoto grafu. Jsou uvažovány jisté množiny cest ve speciálním grafu na digitální přímce Z a studovány uzávěrové operátory, které jsou asociovány s těmito množinami cest v diskutované Galoisově korespondenci.  Pozornost je také věnována uzávěrovým operátorům na digitální rovině Z^2 asociovaným se speciálním součinem uvažovaných cest a je ukázáno, že tyto uzávěrové operátory mohou být využity jako základní struktury pro studium digitálních obrazů. 

Rok
2018
Strany
1573-1581
Časopis
Open Mathematics, roč. 16, č. 1, ISSN 2391-5455
Vydavatel
Walter de Gruyter
DOI
UT WoS
000458565600005
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11908,
  author = "Josef \v{S}lapal",
  title = "Galois connections between sets of paths and closure operators in simple graphs",
  pages = "1573--1581",
  journal = "Open Mathematics",
  volume = 16,
  number = 1,
  year = 2018,
  ISSN = "2391-5455",
  doi = "10.1515/math-2018-0128",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11908"
}
Nahoru