Detail publikace

Advances in the Evolution of Complex Cellular Automata

BIDLO Michal. Advances in the Evolution of Complex Cellular Automata. Computational Intelligence. International Joint Conference, IJCCI 2016 Porto, Portugal, November 9-11, 2016 Revised Selected Papers. Cham: Springer International Publishing, 2019, s. 123-146. ISBN 978-3-319-99282-2. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99283-9_7
Název česky
Pokroky v evoluci složitých celulárních automatů
Typ
kapitola v knize
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt
Tento příspěvek představuje některé pokročilé experimenty zabývající se evolučním návrhem složitých vícestavových celulárních automatů. Jako první případová studie je uvažován problém obecného výpočtu druhé mocniny v 1D celulárních automatech. Pro tuto úlohu je představena analýza evolučních experimentů a diskutovány dosažené výsledky. Je ukázáno, že pro výpočet druhé mocniny lze v celulárních automatech nalézt několik odlišných způsobů, přičemž některé z nich vykazují značně lepší vlastnosti než dosud známá metoda. Druhou případovou studií, kterou se příspěvek zabývá, je vývoj netriviálních vzorů v 2D celulárních automatech. Součástí výsledků jsou navržené celulární automaty, které naznačují, že tento problém lze úspěšně řešit i pro systémy pracující s více než deseti stavy. V závěru jsou diskutovány vlastnosti výsledků z obou případových studií a možnosti budoucího výzkumu v této oblasti.
Rok
2019
Strany
123-146
Kniha
Computational Intelligence
Řada
International Joint Conference, IJCCI 2016 Porto, Portugal, November 9-11, 2016 Revised Selected Papers
ISBN
978-3-319-99282-2
Vydavatel
Springer International Publishing
Místo
Cham, CH
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INBOOK{FITPUB12000,
  author = "Michal Bidlo",
  title = "Advances in the Evolution of Complex Cellular Automata",
  pages = "123--146",
  booktitle = "Computational Intelligence",
  series = "International Joint Conference, IJCCI 2016 Porto, Portugal, November 9-11, 2016 Revised Selected Papers",
  year = 2019,
  location = "Cham, CH",
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISBN = "978-3-319-99282-2",
  doi = "10.1007/978-3-319-99283-9",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12000"
}
Nahoru