Detail publikace

RINASim

VESELÝ Vladimír, MAREK Marcel a JEŘÁBEK Kamil. RINASim. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing, roč. 2019, č. 1, s. 139-181. ISBN 978-3-030-12842-5. ISSN 2522-8595. Dostupné z: https://www.springer.com/gp/book/9783030128418
Název česky
Nedávné pokroky v síťové simulaci: prostředí OMNeT ++ a jeho ekosystém
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Marek Marcel, Ing. (UIFS FIT VUT)
Jeřábek Kamil, Ing. (UIFS FIT VUT)
URL
Klíčová slova

RINA, RINASim, OMNeT++, simulation framework

Abstrakt

RINASim je rámec pro simulaci sítí podle principů čistě břidlicové architektury InterNetwork. RINASim by měl pomoci ostatním pochopit koncepty RINA, které jsou daleko nad rámec současného řemeslného zpracování TCP / IP. RINA a popisuje RINASim mechanismy a politiky. RINASim obsahuje vysoce kvalitní a nízkoúrovňové modely se specifikacemi RINA. Abychom porozuměli schopnostem RINASimu, kapitola také popisuje vyprávění ukázkové scénáře.

Rok
2019
Strany
139-181
Časopis
EAI/Springer Innovations in Communication and Computing, roč. 2019, č. 1, ISSN 2522-8595
Kniha
Recent Advances in Network Simulation: The OMNeT++ Environment and its Ecosystem
ISBN
978-3-030-12842-5
Vydavatel
Springer International Publishing
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12016,
  author = "Vladim\'{i}r Vesel\'{y} and Marcel Marek and Kamil Je\v{r}\'{a}bek",
  title = "RINASim",
  pages = "139--181",
  booktitle = "Recent Advances in Network Simulation: The OMNeT++ Environment and its Ecosystem",
  journal = "EAI/Springer Innovations in Communication and Computing",
  volume = 2019,
  number = 1,
  year = 2019,
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISBN = "978-3-030-12842-5",
  ISSN = "2522-8595",
  doi = "10.1007/978-3-030-12842-5",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12016"
}
Nahoru