Detail publikace

Analysis of Multilingual Sequence-to-Sequence Speech Recognition Systems

KARAFIÁT Martin, BASKAR Murali K., WATANABE Shinji, HORI Takaaki, WIESNER Matthew a ČERNOCKÝ Jan. Analysis of Multilingual Sequence-to-Sequence Speech Recognition Systems. In: Proceedings of Interspeech. Graz: International Speech Communication Association, 2019, s. 2220-2224. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2019/pdfs/2355.pdf
Název česky
Analýza multilingválního systému pro rozpoznávání řeči založeného na převodu sekvencí na sekvence
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Baskar Murali K. (UPGM FIT VUT)
Watanabe Shinji, Dr. (JHU)
Hori Takaaki (MERL)
Wiesner Matthew (JHU)
Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Článek se zabývá analýzou multilingválního systému pro rozpoznávání řeči založeného na převodu sekvencí na sekvence.

Rok
2019
Strany
2220-2224
Časopis
Proceedings of Interspeech, roč. 2019, č. 9, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeech
Konference
INTERSPEECH 2019, INTERSPEECH 2019, AT
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Graz, AT
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12088,
  author = "Martin Karafi\'{a}t and K. Murali Baskar and Shinji Watanabe and Takaaki Hori and Matthew Wiesner and Jan \v{C}ernock\'{y}",
  title = "Analysis of Multilingual Sequence-to-Sequence Speech Recognition Systems",
  pages = "2220--2224",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech",
  journal = "Proceedings of Interspeech",
  volume = 2019,
  number = 9,
  year = 2019,
  location = "Graz, AT",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2019-2355",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12088"
}
Nahoru