Detail publikace

Evolution of Cellular Automata with Conditionally Matching Rules for Image Filtering

BIDLO Michal. Evolution of Cellular Automata with Conditionally Matching Rules for Image Filtering. In: 2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC). Los Alamitos: IEEE Computational Intelligence Society, 2020, s. 1-8. ISBN 978-1-7281-6929-3. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/9185767
Název česky
Evoluce celulárních automatů s podmínkovými pravidly pro filtraci obrazu
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

evoluční strategie, celulární automat, podmínkové pravidlo, obrazový filtr, šum typu sůl a pepř

Abstrakt

V článku je představena evoluční metoda pro návrh obrazových filtrů využívajících 2D celulární automaty. Pro reprezentaci přechodových funkcí celulárních automatů, pracujících s 256 stavy, je použita speciální technika  založená na podmínkových pravidlech (angl. Conditionally Matching Rules, zkr. CMR). Tento přístup dovoluje značně redukovat délku chromozomů v evolučním algoritmu, které by použitím konvenční (tabulkové) reprezentace vyžadovaly pro uložení enormní paměťový prostor. Jako případová studie je uvažováno filtrování šumu typu sůl a pepř z obrázků v 256 odstínech šedé barvy. Celulární automat je na počátku nastaven na hodnoty pixelů poškozeného obrazu a pro nalezení přechodových pravidel automatu je použita varianta evoluční strategie, přičemž k eliminaci šumu z obrazu dochází přirozeným vývojem celulárního automatu z počátečního stavu pomocí vyvíjené přechodové funkce. V článku je ukázáno, že použitím automatů pracujících pouze s buněčným 5-okolím v kombinaci s technikou CMR je možné dosáhnout velmi dobrých výsledků výstupních obrazů srovnatelných s těmi, dosaženými pomocí několika existujících technik, které však vyžadují více výpočetních zdrojů. Představený postup navíc vykazuje vysokou výpočetní efektivitu, kdy je možné získat rozumné výsledky v krátkém čase i na běžném PC.

Rok
2020
Strany
1-8
Sborník
2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC)
Konference
IEEE Congress on Evolutionary Computation, Glasgow, GB
ISBN
978-1-7281-6929-3
Vydavatel
IEEE Computational Intelligence Society
Místo
Los Alamitos, US
DOI
UT WoS
000703998202026
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12159,
  author = "Michal Bidlo",
  title = "Evolution of Cellular Automata with Conditionally Matching Rules for Image Filtering",
  pages = "1--8",
  booktitle = "2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC)",
  year = 2020,
  location = "Los Alamitos, US",
  publisher = "IEEE Computational Intelligence Society",
  ISBN = "978-1-7281-6929-3",
  doi = "10.1109/CEC48606.2020.9185767",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12159"
}
Nahoru