Detail publikace

ABC System Description for NIST Multimedia Speaker Recognition Evaluation 2019

ALAM Jahangir, BOULIANNE Gilles, BURGET Lukáš, GLEMBEK Ondřej, LOZANO Díez Alicia, MATĚJKA Pavel, MIZERA Petr, MOŠNER Ladislav, NOVOTNÝ Ondřej, PLCHOT Oldřich, ROHDIN Johan A., SILNOVA Anna, SLAVÍČEK Josef, STAFYLAKIS Themos, WANG Shuai, ZEINALI Hossein, DAHMANE Mohamed, ST-CHARLES Pierre-Luc, LALONDE Marc, NOISEUX Cédric a MONTEIRO Joao. ABC System Description for NIST Multimedia Speaker Recognition Evaluation 2019. In: Proceedings of NIST 2019 SRE Workshop. Sentosa, Singapore: National Institute of Standards and Technology, 2019, s. 1-7.
Název česky
Popis systému ABC pro NIST evaluaci rozpoznávání řečníka z multimédií 2019
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Alam Jahangir (CRIM)
Boulianne Gilles (CRIM)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Lozano Díez Alicia, Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Mizera Petr (OMILIA)
Mošner Ladislav, Ing. (UPGM FIT VUT)
Novotný Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Rohdin Johan A., Dr. (UPGM FIT VUT)
Silnova Anna, MSc., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Slavíček Josef (Phonexia)
Stafylakis Themos (OMILIA)
Wang Shuai (UPGM FIT VUT)
Zeinali Hossein, Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Dahmane Mohamed (CRIM)
St-Charles Pierre-Luc (CRIM)
Lalonde Marc (CRIM)
Noiseux Cédric (CRIM)
Monteiro Joao (CRIM)
URL
Klíčová slova

rozpoznávání řečníka

Abstrakt

Tento článek popisuje systém podaný týmem ABC do NIST evaluace zaměřené na rozpoznávání řečníka z multimédií 2019. V této zprávě popisujeme podání týmu ABC do soutěže NIST Multimedia Speaker Recognition Evaluation 2019. Speaker Recognition Challenge, Deep Neural Networks, ResNet, x-vector, PLDA, Cosine distance.

Rok
2019
Strany
1-7
Sborník
Proceedings of NIST 2019 SRE Workshop
Konference
2019 NIST Speaker Recognition Evaluation Workshop, Singapur, SG
Vydavatel
National Institute of Standards and Technology
Místo
Sentosa, Singapore, SG
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12164,
   author = "Jahangir Alam and Gilles Boulianne and Luk\'{a}\v{s} Burget and Ond\v{r}ej Glembek and Alicia D\'{i}ez Lozano and Pavel Mat\v{e}jka and Petr Mizera and Ladislav Mo\v{s}ner and Ond\v{r}ej Novotn\'{y} and Old\v{r}ich Plchot and A. Johan Rohdin and Anna Silnova and Josef Slav\'{i}\v{c}ek and Themos Stafylakis and Shuai Wang and Hossein Zeinali and Mohamed Dahmane and Pierre-Luc St-Charles and Marc Lalonde and C\'{e}dric Noiseux and Joao Monteiro",
   title = "ABC System Description for NIST Multimedia Speaker Recognition Evaluation 2019",
   pages = "1--7",
   booktitle = "Proceedings of NIST 2019 SRE Workshop",
   year = 2019,
   location = "Sentosa, Singapore, SG",
   publisher = "National Institute of Standards and Technology",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12164"
}
Nahoru