Detail publikace

BUT System Description for The Third DIHARD Speech Diarization Challenge

LANDINI Federico Nicolás, LOZANO Díez Alicia, BURGET Lukáš, DIEZ Sánchez Mireia, SILNOVA Anna, ŽMOLÍKOVÁ Kateřina, GLEMBEK Ondřej, MATĚJKA Pavel, STAFYLAKIS Themos a BRUMMER Johan Nikolaas Langenhoven. BUT System Description for The Third DIHARD Speech Diarization Challenge. In: Proceedings available at Dihard Challenge Github. on-line by LDC and University of Pennsylvania, 2021, s. 1-5. Dostupné z: https://dihardchallenge.github.io/dihard3/system_descriptions/dihard3_system_description_team55.pdf
Název česky
Popis VUT systému pro třetí soutěž DIHARD v automatické diarizaci řečníků
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Landini Federico Nicolás (FIT VUT)
Lozano Díez Alicia, Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Diez Sánchez Mireia, M.Sc., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Silnova Anna, MSc., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Žmolíková Kateřina, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Stafylakis Themos (OMILIA)
Brummer Johan Nikolaas Langenhoven, Dr. (Phonexia)
URL
Abstrakt

Toto je popis systému odpovídající systémům vyvinutým týmem VUT pro Třetí výzvu DIHARD Speech Diarization Challenge. Systémy pro oba záznamy se sestávají z fúze DOVERlap end-to-end NN systému se shlukovacími systémy založenými na xvector ve formě spektrálního shlukování a VBx. Vzhledem k tomu, že systémy shlukování x-vektorů neposkytují překrývající se řečníky, je překrývající se řeč detekována detektorem založeným na TasNet před finální fúzí s přístupem end-to-end.

Rok
2021
Strany
1-5
Sborník
Proceedings available at Dihard Challenge Github
Konference
The Third DIHARD Speech Diarization Challenge Workshop, virtual event organized by Linguistic Data Consortium, University of Pennsylvania, US
Místo
on-line by LDC and University of Pennsylvania, US
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12478,
   author = "Nicol\'{a}s Federico Landini and Alicia D\'{i}ez Lozano and Luk\'{a}\v{s} Burget and Mireia S\'{a}nchez Diez and Anna Silnova and Kate\v{r}ina \v{Z}mol\'{i}kov\'{a} and Ond\v{r}ej Glembek and Pavel Mat\v{e}jka and Themos Stafylakis and Langenhoven Nikolaas Johan Brummer",
   title = "BUT System Description for The Third DIHARD Speech Diarization Challenge",
   pages = "1--5",
   booktitle = "Proceedings available at Dihard Challenge Github",
   year = 2021,
   location = "on-line by LDC and University of Pennsylvania, US",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12478"
}
Nahoru