Detail publikace

Contextual Semi-Supervised Learning: An Approach to Leverage Air-Surveillance and Untranscribed ATC Data in ASR Systems

ZULUAGA-GOMEZ Juan, NIGMATULINA Iuliia, PRASAD Amrutha, MOTLÍČEK Petr, VESELÝ Karel, KOCOUR Martin a SZŐKE Igor. Contextual Semi-Supervised Learning: An Approach to Leverage Air-Surveillance and Untranscribed ATC Data in ASR Systems. In: Proceedings Interspeech 2021. Brno: International Speech Communication Association, 2021, s. 3296-3300. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/interspeech_2021/zuluagagomez21_interspeech.html
Název česky
Kontextové učení s mírnou supervizí: přístup k využití radarových dat a nepřepsané řeči pro systémy rozpoznávání řeči
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Zuluaga-Gomez Juan (IDIAP)
Nigmatulina Iuliia (IDIAP)
Prasad Amrutha (UPGM FIT VUT)
Motlíček Petr, Ing., Ph.D. (IDIAP)
Veselý Karel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kocour Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (ReplayWell)
URL
Rok
2021
Strany
3296-3300
Časopis
Proceedings of Interspeech - on-line, roč. 2021, č. 8, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings Interspeech 2021
Konference
22ND ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SPEECH COMMUNICATION ASSOCIATION, Brno, CZ
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Brno, CZ
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12611,
  author = "Juan Zuluaga-Gomez and Iuliia Nigmatulina and Amrutha Prasad and Petr Motl\'{i}\v{c}ek and Karel Vesel\'{y} and Martin Kocour and Igor Sz\H{o}ke",
  title = "Contextual Semi-Supervised Learning: An Approach to Leverage Air-Surveillance and Untranscribed ATC Data in ASR Systems",
  pages = "3296--3300",
  booktitle = "Proceedings Interspeech 2021",
  journal = "Proceedings of Interspeech - on-line",
  volume = 2021,
  number = 8,
  year = 2021,
  location = "Brno, CZ",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2021-1373",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12611"
}
Nahoru