Detail publikace

How Do I Get There? Overcoming Reachability Limitations of Constrained Industrial Environments in Augmented Reality Applications

BAMBUŠEK Daniel, MATERNA Zdeněk, KAPINUS Michal, BERAN Vítězslav a SMRŽ Pavel. How Do I Get There? Overcoming Reachability Limitations of Constrained Industrial Environments in Augmented Reality Applications. In: 2023 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR). Shanghai: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 115-122. ISBN 979-8-3503-4815-6.
Název česky
Jak se tam dostanu? Překonání limitů přístupnosti omezených průmyslových prostředí v aplikacích rozšířené reality
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Článek představuje přístup rozšířené reality na mobilních zařízeních v omezených průmyslových prostředích, kde může být obtížné nebo dokonce nemožné dosáhnout určitých poloh v rámci pracovního prostoru. Uživatel proto nemusí být schopen vidět nebo interagovat s některým digitálním obsahem v aplikacích, jako je vizuální programování robotů, vizualizace robotických programů nebo anotace pracovního prostoru. Abychom toto omezení překonali, navrhujeme dočasné přepnutí do neimerzivní virtuální reality, kde uživatel může nahlížet na virtuální dvojče pracovního prostoru z libovolného úhlu a vzdálenosti, přičemž úhel pohledu je ovládán pomocí jedinečné kombinace ovládacích prvků na obrazovce doplněné fyzickým pohybem mobilního zařízení. Při použití takové kombinace může uživatel pomocí ovládacích prvků na obrazovce nastavit virtuální kameru přibližně do požadované pozice a poté pokračovat v práci stejným způsobem jako v rozšířené realitě. Abychom prozkoumali, jakým způsobem by toto řešení lidé používali a jaké by mělo výhody oproti čistě rozšířené realitě, vybrali jsme reprezentativní úlohu zarovnávání objektů a provedli studii. Výsledky ukázaly, že především fyzická náročnost, která je často limitujícím faktorem pro rozšířenou realitu na mobilních zařízeních, by mohla být snížena a že použitelnost a užitečnost tohoto přístupu jsou hodnoceny jako vysoké. Kromě toho byly navrženy a diskutovány návrhy na zlepšení uživatelského rozhraní.

Rok
2023
Strany
115-122
Sborník
2023 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR)
Konference
The 2023 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces, Shanghai, CN
ISBN
979-8-3503-4815-6
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
Shanghai, CN
DOI
UT WoS
000990497900012
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12933,
  author = "Daniel Bambu\v{s}ek and Zden\v{e}k Materna and Michal Kapinus and V\'{i}t\v{e}zslav Beran and Pavel Smr\v{z}",
  title = "How Do I Get There? Overcoming Reachability Limitations of Constrained Industrial Environments in Augmented Reality Applications",
  pages = "115--122",
  booktitle = "2023 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR)",
  year = 2023,
  location = "Shanghai, CN",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "979-8-3503-4815-6",
  doi = "10.1109/VR55154.2023.00027",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12933"
}
Nahoru