Detail publikace

KInITVeraAI at SemEval-2023 Task 3: Simple yet Powerful Multilingual Fine-Tuning for Persuasion Techniques Detection

HROMÁDKA Timo, SMOLEŇ Timotej, REMIŠ Tomáš, PECHER Branislav a SRBA Ivan. KInITVeraAI at SemEval-2023 Task 3: Simple yet Powerful Multilingual Fine-Tuning for Persuasion Techniques Detection. In: 17th International Workshop on Semantic Evaluation, SemEval 2023 - Proceedings of the Workshop. Toronto: Association for Computational Linguistics, 2023, s. 629-637. ISBN 978-1-959429-99-9. Dostupné z: https://aclanthology.org/2023.semeval-1.86/
Název česky
KInITVeraAI na SemEval-2023 úlohe 3: Jednoduché ale výkonné viacjazyčný fine-tuning pre detekciu techník presviedčania.
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Hromádka Timo ()
Smoleň Timotej ()
Remiš Tomáš ()
Pecher Branislav, Ing. (UPGM FIT VUT)
Srba Ivan ()
URL
Abstrakt

Tento článok predstavuje najlepšie výsledky riešenia úlohy 3 na SemEval 2023 zameranej na podúlohu 3 venovanú detekcii techník presviedčania. Vzhľadom na vysoký multijazyčný charakter vstupných dát a veľký počet 23 predpovedaných štítkov (čo spôsobuje nedostatok označených dát pre niektoré kombinácie jazyka a štítku), sme sa rozhodli pre doladenie predtrénovaných modelov jazyka založených na transformátoroch. Pri vykonávaní viacerých experimentov sme našli najlepšiu konfiguráciu, ktorá pozostáva z veľkého multijazyčného modelu (XLM-RoBERTa large), ktorý je školený spoločne na všetkých vstupných dátach, s dôkladne kalibrovanými prahmi istoty pre viditeľné a prekvapujúce jazyky samostatne. Náš konečný systém sa najlepšie osvedčil na 6 zo 9 jazykov (vrátane dvoch prekvapujúcich jazykov) a dosiahol vysoko konkurencieschopné výsledky na zbývajúcich troch jazykoch.

Rok
2023
Strany
629-637
Sborník
17th International Workshop on Semantic Evaluation, SemEval 2023 - Proceedings of the Workshop
Konference
The 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Toronto, CA
ISBN
978-1-959429-99-9
Vydavatel
Association for Computational Linguistics
Místo
Toronto, CA
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12968,
  author = "Timo Hrom\'{a}dka and Timotej Smole\v{n} and Tom\'{a}\v{s} Remi\v{s} and Branislav Pecher and Ivan Srba",
  title = "KInITVeraAI at SemEval-2023 Task 3: Simple yet Powerful Multilingual Fine-Tuning for Persuasion Techniques Detection",
  pages = "629--637",
  booktitle = "17th International Workshop on Semantic Evaluation, SemEval 2023 - Proceedings of the Workshop",
  year = 2023,
  location = "Toronto, CA",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  ISBN = "978-1-959429-99-9",
  doi = "10.18653/v1/2023.semeval-1.86",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12968"
}
Nahoru