Detail publikace

Unmasking the Phishermen: Phishing Domain Detection with Machine Learning and Multi-Source Intelligence

HRANICKÝ Radek, HORÁK Adam, POLIŠENSKÝ Jan, JEŘÁBEK Kamil a RYŠAVÝ Ondřej. Unmasking the Phishermen: Phishing Domain Detection with Machine Learning and Multi-Source Intelligence. In: Proceedings of IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium 2024. Soul, 2024, s. 1-5.
Název česky
Odhalení phisherů: Detekce phishingových domén pomocí strojového učení a informací z více zdrojů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Hranický Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Horák Adam, Ing. (UIFS FIT VUT)
Polišenský Jan, Bc. (FIT VUT)
Jeřábek Kamil, Ing. (UIFS FIT VUT)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Klíčová slova

Phishing, doména, detekce, strojové učení, XGBoost, příznaky, DNS, RDAP, TLS, GeoIP

Abstrakt

V digitálním prostředí se phishingové útoky rychle staly velkou výzvou pro kybernetickou bezpečnost a představují významná rizika pro jednotlivce i organizace. Tento krátký článek představuje předběžný výzkum v oblasti detekce phishingových domén. Náš přístup využívá informace o doménách z více zdrojů: DNS, WHOIS/RDAP, certifikátů TLS a údajů GeoIP. Vytvořili jsme bohatou datovou sadu o velikosti 15,8 GB, obsahující informace o beniních a phishingových doménách. Z této sady jsme extrahovali vektor 80 příznaků pro trénování a testování klasifikátorů na bázi strojového učení. V článku představujeme předběžné výsledky s optimalizovaným klasifikátorem XGBoost, přičemž bylo dosaženo 0.9716 míry přesnosti, 0.9540 skóre F-1 a 0.23% míry falešně pozitivních výsledků.

Rok
2024 (v tisku)
Strany
1-5
Sborník
Proceedings of IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium 2024
Konference
IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium 2024, Soul, KR
Místo
Soul, KR
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB13073,
   author = "Radek Hranick\'{y} and Adam Hor\'{a}k and Jan Poli\v{s}ensk\'{y} and Kamil Je\v{r}\'{a}bek and Ond\v{r}ej Ry\v{s}av\'{y}",
   title = "Unmasking the Phishermen: Phishing Domain Detection with Machine Learning and Multi-Source Intelligence",
   pages = "1--5",
   booktitle = "Proceedings of IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium 2024",
   year = 2024,
   location = "Soul, KR",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/13073"
}
Nahoru