Detail publikace

Automatic 3D-Display-Friendly Scene Extraction from Video Sequences and Optimal Focusing Distance Identification

CHLUBNA Tomáš, MILET Tomáš a ZEMČÍK Pavel. Automatic 3D-Display-Friendly Scene Extraction from Video Sequences and Optimal Focusing Distance Identification. Multimedia Tools and Applications, roč. 83, č. 7, 2024, s. 1-29. ISSN 1573-7721. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-024-18573-6
Název česky
Automatická extrakce scén z video sekvencí pro 3D displeje a identifikace optimální zaostřovací vzdálenosti
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

3D displej, looking glass, extrakce snímků, analýza videa, optický tok, light field

Abstrakt

Tento článek popisuje metodu pro automatickou detekci scén z video sekvencí vhodných pro 3D displeje. Ruční výběr takových scén lidským uživatelem by byl extrémně časově náročný a vyžadoval by dodatečné vyhodnocení výsledku na 3D displeji. Vstupní videa mohou být záměrně pořízena nebo převzata z jiných zdrojů, jako jsou filmy. Nejprve se analyzuje vstupní video a odhadne se trajektorie kamery. Poté je extrahována optimální sekvence snímků, která se řídí definovanými pravidly na základě optických vlastností displeje. To zajišťuje nejlepší vizuální kvalitu a pohodlí při sledování. Následující identifikace správné zaostřovací vzdálenosti je důležitým krokem k vytvoření ostrého výsledku bez artefaktů na 3D displeji. Jsou navrženy a vyhodnoceny dvě nové a stejně účinné metriky zaostření pro 3D displeje. Pro korekci nevhodně zachyceného videa jsou navržena další vylepšení scény. V návrhu jsou porovnány různé přístupy analýzy obrazu z hlediska kvality a časové náročnosti. Návrh je experimentálně vyhodnocen na nejmodernějším 3D displeji od Looking Glass Factory a je vhodný i pro další vícepohledová zařízení. Problém optimální detekce scény, který zahrnuje extrakci vstupních snímků, převzorkování a zaostření, nebyl v žádném předchozím výzkumu řešen. Jednotlivé fáze metody byly porovnány se stávajícími metodami, ale výsledky ukazují, že navržené schéma je optimální a nelze jej nahradit jinými existujícími přístupy.

Rok
2024 (v tisku)
Strany
1-29
Časopis
Multimedia Tools and Applications, roč. 83, č. 7, ISSN 1573-7721
Vydavatel
Springer Verlag
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB13148,
  author = "Tom\'{a}\v{s} Chlubna and Tom\'{a}\v{s} Milet and Pavel Zem\v{c}\'{i}k",
  title = "Automatic 3D-Display-Friendly Scene Extraction from Video Sequences and Optimal Focusing Distance Identification",
  pages = "1--29",
  journal = "Multimedia Tools and Applications",
  volume = 83,
  number = 7,
  year = 2024,
  ISSN = "1573-7721",
  doi = "10.1007/s11042-024-18573-6",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/13148"
}
Nahoru