Detail publikace

Automatic Speech Recognition and Understanding for Radar Label Maintenance Support Increases Safety and Reduces Air Traffic Controllers' Workload

HELMKE Hartmut, KLEINERT Matthias, AHRENHOLD Nils, EHR Heiko, MÜHLHAUSEN Thorsten, PINSKA Chauvin Ella, OHNEISER Oliver, KLAMERT Lucas, MOTLÍČEK Petr, PRASAD Amrutha, ZULUAGA-GOMEZ Juan a DOKIC Jelena. Automatic Speech Recognition and Understanding for Radar Label Maintenance Support Increases Safety and Reduces Air Traffic Controllers' Workload. In: Proceedings of ATM Seminar. Savannah, Georgia: EUROPEAN ORGANISATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION, 2023, s. 1-11. Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/1XPAoL576LZ8p6Cr7HO5Op-TfNLERSFNa/view
Název česky
Automatické rozpoznávání a porozumění řeči pro podporu sledování radarových údajů zvyšuje bezpečnost a snižuje pracovní zátěž řídících letového provozu
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Helmke Hartmut (DLR)
Kleinert Matthias (DLR)
Ahrenhold Nils (DLR)
Ehr Heiko (DLR)
Mühlhausen Thorsten (DLR)
Pinska Chauvin Ella ()
Ohneiser Oliver (DLR)
Klamert Lucas (AustroC)
Motlíček Petr, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Prasad Amrutha (UPGM FIT VUT)
Zuluaga-Gomez Juan (IDIAP)
Dokic Jelena ()
URL
Abstrakt

Řídící letového provozu (ATCos) z Austro Control společně s DLR kvantifikovali výhody automatického rozpoznávání a porozumění řeči (ASRU) na pracovní zátěž a bezpečnost letu. Jako základní postup zadávají ATC všechna povolení ručně (myší) do štítků radaru letadla. V rámci námi navrhovaného řešení jsou ATCos podporovány ASRU, které je schopné dodávat požadované vstupy automaticky. ATCos jsou vyzváni k provedení oprav pouze tehdy, když ASRU poskytl nesprávný výstup. Celková doba potřebná pro ruční vkládání povolení, tj. kliknutím a výběrem správného vstupu na obrazovce, se snížila z 12 800 sekund během 14 hodin doby simulace na 405 sekund, když byly ATCos podporovány ASRU. Snížení doby údržby radarového štítku prostřednictvím ASRU nemusí být překvapivé vzhledem k dřívějším experimentům. Faktor vyšší než 30 však překonává dřívější zjištění. Kromě toho se tento dokument zabývá také bezpečnostními aspekty, tj. jak často podpora ATCos poskytla nesprávný vstup do štítků radaru letadla s ASRU a bez něj. Tento článek ukazuje, že systémy ASRU založené na umělé inteligenci jsou dostatečně spolehlivé pro jejich integraci do provozních místností řízení letového provozu.

Rok
2023
Strany
1-11
Sborník
Proceedings of ATM Seminar
Konference
15th USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar (ATM2023), Savannah, Georgia, US
Vydavatel
EUROPEAN ORGANISATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION
Místo
Savannah, Georgia, US
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB13162,
   author = "Hartmut Helmke and Matthias Kleinert and Nils Ahrenhold and Heiko Ehr and Thorsten M{\"{u}}hlhausen and Ella Chauvin Pinska and Oliver Ohneiser and Lucas Klamert and Petr Motl\'{i}\v{c}ek and Amrutha Prasad and Juan Zuluaga-Gomez and Jelena Dokic",
   title = "Automatic Speech Recognition and Understanding for Radar Label Maintenance Support Increases Safety and Reduces Air Traffic Controllers' Workload",
   pages = "1--11",
   booktitle = "Proceedings of ATM Seminar",
   year = 2023,
   location = "Savannah, Georgia, US",
   publisher = "EUROPEAN ORGANISATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/13162"
}
Nahoru