Detail publikace

Vývojové modely pro evoluční návrh logických obvodů

BIDLO Michal. Vývojové modely pro evoluční návrh logických obvodů. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2005.
Název anglicky
Developmental Models for the Evolutionary Design of Digital Circuits
Typ
technická zpráva
Jazyk
čeština
Autoři
Klíčová slova

Evoluční algoritmus, development, celulární automat, číslicový obvod

Abstrakt

Obsahem této výzkumné zprávy je popis vývojových modelů využitelných
v evolučním návrhu číslicových obvodů, které byly doposud vytvořeny a ověřeny. Jsou diskutovány dvě zcela odlišné techniky, které se ukázaly být vhodnými kandidáty pro návrh různých tříd číslicových obvodů. První z nich je založena na opakované aplikaci posloupnosti instrukcí (tzv. konstruktoru) na existující obvod a umožňuje tvorbu libovolně rozsáhlých systémů několika tříd. Druhá metoda využívá pro modelování ontogeneze celulární automat, jehož vývoj představuje postup konstrukce obvodu o předem známém počtu vstupů.

Rok
2005
Strany
13
Vydavatel
Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB7954,
   author = "Michal Bidlo",
   title = "V\'{y}vojov\'{e} modely pro evolu\v{c}n\'{i} n\'{a}vrh logick\'{y}ch obvod\r{u}",
   pages = 13,
   year = 2005,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Department of Computer Systems FIT BUT",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7954"
}
Nahoru