Detail publikace

I-path Scheduling Algorithm for RT Level Circuits

PEČENKA Tomáš a KOTÁSEK Zdeněk. I-path Scheduling Algorithm for RT Level Circuits. In: MEMICS 2006 2nd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Mikulov, 2006, s. 174-181. ISBN 80-214-3287-X.
Název česky
Algoritmus plánování I-cest v obvodu na úrovni RT
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

V příspěvku je představen nový přístup k plánování i-cest v obvodu na úrovni meziregistrových přenosů. Navržený algoritmus umožňuje plánovat i-cesty nejen v rámci struktury obvodu, ale také v čase. Na začátku práce je představen navržený formální model, který je použit pro modelování datové cesty obvodu. Tento model je pak využit pro formální definici i-cesty. Hlavní část příspěvku je věnována představení metody pro plánování i-cest. Metoda umožňuje monitorovat využití prvků obvodu v čase a na základě toho detekovat potenciální konflikty mezi i-cestami.

Rok
2006
Strany
174-181
Sborník
MEMICS 2006 2nd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Konference
2nd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science -- MEMICS'06, Mikulov, CZ
ISBN
80-214-3287-X
Místo
Mikulov, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8220,
   author = "Tom\'{a}\v{s} Pe\v{c}enka and Zden\v{e}k Kot\'{a}sek",
   title = "I-path Scheduling Algorithm for RT Level Circuits",
   pages = "174--181",
   booktitle = "MEMICS 2006 2nd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science",
   year = 2006,
   location = "Mikulov, CZ",
   ISBN = "80-214-3287-X",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8220"
}
Nahoru