Detail publikace

Combination of strongly and weakly constrained recognizers for reliable detection of OOVs

BURGET Lukáš, SCHWARZ Petr, MATĚJKA Pavel, HANNEMANN Mirko, RASTROW Ariya, WHITE Christopher, KHUDANPUR Sanjeev, HEŘMANSKÝ Hynek a ČERNOCKÝ Jan. Combination of strongly and weakly constrained recognizers for reliable detection of OOVs. In: Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP). Las Vegas: IEEE Signal Processing Society, 2008, s. 4. ISBN 1-4244-1484-9.
Název česky
Kombinace silných a slabých rozpoznávačů pro spolehlivé určení OOV slov
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Schwarz Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Hannemann Mirko, Ph.D. (FIT VUT)
Rastrow Ariya (JHU)
White Christopher (JHU)
Khudanpur Sanjeev (JHU)
Heřmanský Hynek, prof. Ing., Dr.Eng. (UPGM FIT VUT)
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Článek pojednává o kombinaci silných a slabých rozpoznávačů pro spolehlivé určení slov mimo slovník (OOV slov).

Rok
2008
Strany
4
Sborník
Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP)
Konference
33rd International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), Las Vegas, US
ISBN
1-4244-1484-9
Vydavatel
IEEE Signal Processing Society
Místo
Las Vegas, US
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8494,
  author = "Luk\'{a}\v{s} Burget and Petr Schwarz and Pavel Mat\v{e}jka and Mirko Hannemann and Ariya Rastrow and Christopher White and Sanjeev Khudanpur and Hynek He\v{r}mansk\'{y} and Jan \v{C}ernock\'{y}",
  title = "Combination of strongly and weakly constrained recognizers for reliable detection of OOVs",
  pages = 4,
  booktitle = "Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP)",
  year = 2008,
  location = "Las Vegas, US",
  publisher = "IEEE Signal Processing Society",
  ISBN = "1-4244-1484-9",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8494"
}
Nahoru