Detail publikace

On Lookup Table Cascade-Based Realizations of Arbiters

MIKUŠEK Petr a DVOŘÁK Václav. On Lookup Table Cascade-Based Realizations of Arbiters. In: 11th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2008. Parma: IEEE Computer Society, 2008, s. 795-802. ISBN 978-0-7695-3277-6.
Název česky
Realizace arbitrů pomocí LUT kaskád
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Článek prezentuje nový algoritmus iterativní dekompozice pro vícevýstupové Booleovské funkce s vestavěnou heuristikou pro uspořádání proměnných. Algoritmus vytváří kaskádu náhledových tabulek (Look-Up Table, LUT), která implementuje zadanou funkci a současně vytváří suboptimální vícekoncový binární rozhodovací diagram (Multi-Terminal Binary Decision Diagram, MTBDD). LUT kaskáda může být použita pro zřetězené zpracování pomocí programovatelných polí FPGA s blokovými paměťmi BRAM, nebo pro netradiční syntézu velkých kombinačních a sekvenčních obvodů. Naproti tomu mohou suboptimální diagramy MTBDD sloužit jako prototypy pro efektivní firmwarovou implementaci, zvláště pokud mikrokontrolér, na kterém běží firmware, podporuje vícecestné větvení. Nová technika je ilustrována na praktických příkladech třech typů arbitrů. Může být docela užitečná jako flexibilnější alternativa implementace číslicových systémů se zvýšenou testovatelností a vyrobitelností.

Rok
2008
Strany
795-802
Sborník
11th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2008
Konference
11th EUROMICRO Conference on Digital Systems Design 2008, Parma, IT
ISBN
978-0-7695-3277-6
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Parma, IT
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8635,
   author = "Petr Miku\v{s}ek and V\'{a}clav Dvo\v{r}\'{a}k",
   title = "On Lookup Table Cascade-Based Realizations of Arbiters",
   pages = "795--802",
   booktitle = "11th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2008",
   year = 2008,
   location = "Parma, IT",
   publisher = "IEEE Computer Society",
   ISBN = "978-0-7695-3277-6",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8635"
}
Soubory
Nahoru