Detail publikace

Vyhledávání regulárních výrazů ve vysokorychlostním síťovém provozu

KAŠTIL Jan. Vyhledávání regulárních výrazů ve vysokorychlostním síťovém provozu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 89-94. ISBN 978-80-7318-847-4.
Název anglicky
Regular expression matching in high speed networks
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Kaštil Jan, Ing. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt

S rozvojem moderních sítí stoupají požadavky na systémy zajišťující jejich bezpečnost. Téměř všechny pokročilé systémy detekce útoků na síti spoléhají na operaci vyhledávání vzorů v síťovém provozu. Samotné vyhledání vzorů však již moderním systémům na ochranu sítě nedostačuje a je třeba jeho výsledky podrobit dalšímu zpracování. Tím se také mění požadavky na vyhledávací jednotky. Tato práce formuluje požadavky kladené na vyhledávací jednotku vhodnou pro nasazení v moderních systémech a navrhuje možnou strukturu takové jednotky.

Rok
2009
Strany
89-94
Sborník
Počítačové architektury a diagnostika 2009
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2009, PAD09, Soláň, CZ
ISBN
978-80-7318-847-4
Vydavatel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Místo
Zlín, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9055,
   author = "Jan Ka\v{s}til",
   title = "Vyhled\'{a}v\'{a}n\'{i} regul\'{a}rn\'{i}ch v\'{y}raz\r{u} ve vysokorychlostn\'{i}m s\'{i}\v{t}ov\'{e}m provozu",
   pages = "89--94",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika 2009",
   year = 2009,
   location = "Zl\'{i}n, CZ",
   publisher = "Tomas Bata University in Zl\'{i}n",
   ISBN = "978-80-7318-847-4",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9055"
}
Nahoru