Detail publikace

Firmware Optimization for Embedded Logic Control

DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. Optimalizace firmware pro vestavěné logcké řízení. IFAC-PapersOnLine, roč. 2009, č. 1, s. 109-114. ISBN 978-3-902661-69-2. ISSN 1474-6670.
Název anglicky
Firmware Optimzation for Embedded Logic Control
Typ
článek v časopise
Jazyk
čeština
Autoři
Abstrakt

Článek uvádí novou metodu reprezentace podtřídy neúplně specifikovaných funkcí s více výstupy pomocí multi-terminálních binárních rozhodovacích diagramů (MTBDDs). Je prezentován algoritmus pro redukci ceny a šířky MTBDD.  Softwarový nástroj CAD používá k získání datové struktury MTBDD iterativní dekompozici a získaná struktura může být přímo mapovaná do firmware ve formě řetězených tabulek skoků. Na praktickém příkladu je ukázáno, že existuje prostoro-časový kompromis mezi objemem paměti pro všechny tabulky  skoků v řídicí paměti a rychlostí běhu firmware.  Předpokládá se podpora vícecestného větvení v mikrořadiči. 

Rok
2009
Strany
109-114
Časopis
IFAC-PapersOnLine, roč. 2009, č. 1, ISSN 1474-6670
Kniha
4th IFAC Workshop Discrete-Event System Design
ISBN
978-3-902661-69-2
Vydavatel
IFAC
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9074,
  author = "V\'{a}clav Dvo\v{r}\'{a}k and Petr Miku\v{s}ek",
  title = "Firmware Optimization for Embedded Logic Control",
  pages = "109--114",
  booktitle = "4th IFAC Workshop Discrete-Event System Design",
  journal = "IFAC-PapersOnLine",
  volume = 2009,
  number = 1,
  year = 2009,
  ISBN = "978-3-902661-69-2",
  ISSN = "1474-6670",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9074"
}
Nahoru