Detail publikace

A Component Model with Support of Mobile Architectures and Formal Description

RYCHLÝ Marek. A Component Model with Support of Mobile Architectures and Formal Description. e-Informatica Software Engineering Journal, roč. 3, č. 1, 2009, s. 9-25. ISSN 1897-7979.
Název česky
Komponentový model s podporou mobilních architektur a formálním popisem
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

softwarová architektura, vývoj systémů založený na komponentách, komponentový model, formální specifikace

Abstrakt

Požadavky na současné informační systémy často výrazně ovlivňují jejich architekturu. Systémy pak nemohou být realizovány jako celky, je vyžadován formální popis chování a rozhraní jednotlivých částí systémů včetně vzájemné interakce těchto částí. Je nutno řešit celou řadu problémů, které s sebou přináší např. schopnost kopírovat komponenty a přesouvat jejich kopie do různých kontextů logické architektury (tzv. "mobilita komponent"), vytváření, rušení a aktualizace komponent a jejich spojení za běhu systému (tzv. "dynamická rekonfigurace"), zajištění kompatibility komponent, atd. Článek představuje komponentový model, který umožňuje mobilitu komponent a dynamickou rekonfiguraci, kombinaci řídících a funkčních rozhraní komponent a odděluje specifikaci komponent od jejich implementace. Zvláštní pozornost je věnována formálnímu popisu komponent. Článek také shrnuje současný stav poznání v oboru vývoje komponentových systémů s formálním popisem.

Rok
2009
Strany
9-25
Časopis
e-Informatica Software Engineering Journal, roč. 3, č. 1, ISSN 1897-7979
Vydavatel
Wroclaw University of Technology
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9080,
   author = "Marek Rychl\'{y}",
   title = "A Component Model with Support of Mobile Architectures and Formal Description",
   pages = "9--25",
   journal = "e-Informatica Software Engineering Journal",
   volume = 3,
   number = 1,
   year = 2009,
   ISSN = "1897-7979",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9080"
}
Nahoru