Detail publikace

Sorting Network Development Using Cellular Automata

BIDLO Michal, SLANÝ Karel a VAŠÍČEK Zdeněk. Sorting Network Development Using Cellular Automata. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. 9th International Conference, ICES 2010, York, UK, September 6-8, 2010, Proceedings, LNCS 6274. London: Springer London, 2010, s. 85-96. ISBN 978-3-642-15322-8. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-15323-5_8
Název česky
Vývoj řadicích sítí s využitím celulárních automatů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

Evoluční algoritmus, development, celulární automat, řadicí síť, generativní zakódování.

Abstrakt

Návrh řadicích sítí představuje často uvažovaný problém při aplikaci evolučních návrhových a optimalizačních technik. Ačkoliv specifická struktura řadicích sítí umožňuje použití jednoduchého zakódování v kombinaci s dalšími mechanismy pro optimalizaci prostorové a časové náročnosti výsledných řešení, návrh velkých instancí této třídy obvodů stále představuje náročný úkol. Tento článek uvádí nový přístup návrhu specifické instance řadicích sítí, který je založen na vývoji celulárních automatů. Přechodová funkce těchto celulárních automatů umožňuje generovat komponenty cílového obvodu v průběhu vývoje (výpočtu) automatu - jedná se o tzv. generativní celulární automaty. Pro výzkum aplikace generativních celulárních automatů v oblasti návrhu řadicích sítí jsou představeny dva odlišné typy zakódování řadicích sítí: (1) absolutní zakódování a (2) relativní zakódování. V článku jsou zkoumány oba přístupy a je prezentována srovnávací studie jejich možností s uvažováním různých nastavení experimentálního systému.

Rok
2010
Strany
85-96
Sborník
Evolvable Systems: From Biology to Hardware
Řada
9th International Conference, ICES 2010, York, UK, September 6-8, 2010, Proceedings, LNCS 6274
Konference
The 9th International Conference on Evolvable Systems: From Biology to Hardware , York, GB
ISBN
978-3-642-15322-8
Vydavatel
Springer London
Místo
London, GB
DOI
UT WoS
000286407000008
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9291,
  author = "Michal Bidlo and Karel Slan\'{y} and Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek",
  title = "Sorting Network Development Using Cellular Automata",
  pages = "85--96",
  booktitle = "Evolvable Systems: From Biology to Hardware",
  series = "9th International Conference, ICES 2010, York, UK, September 6-8, 2010, Proceedings, LNCS 6274",
  year = 2010,
  location = "London, GB",
  publisher = "Springer London",
  ISBN = "978-3-642-15322-8",
  doi = "10.1007/978-3-642-15323-5\_8",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9291"
}
Nahoru