Detail publikace

Modelling of Component-Based Systems with Mobile Architecture

RYCHLÝ Marek a ZENDULKA Jaroslav. Modelling of Component-Based Systems with Mobile Architecture. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4211-5.
Název česky
Modelování komponentových systémů s mobilní architekturou
Typ
odborná monografie
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

softwarová architektura, vývoj systémů založený na komponentách, komponentový systém, architektura orientovaná na služby, komponentový model, formální specifikace

Abstrakt

Kniha pojednává o modelování komponentových systémů a formálním popisu jejich chování. Řešení je založeno na vlastním komponentovém modelu, který je popsán meta-modelem, z logického pohledu, a popisem v pi-kalkulu, z procesního pohledu. Je ukázáno, že komponentový model pokrývá dynamické aspekty softwarových architektur včetně mobility jejich komponent. Dále je popsán způsob modelování chování v architekturách orientovaných na služby a přechod ke komponentovým systémům. Chování konkrétní architektury orientované na služby lze pak vyjádřit jako jediný proces v pi-kalkulu. V závěru knihy je navržené řešení ověřeno na případové studii prostředí pro testování kritických aplikací. Přínosem prezentovaného řešení je zejména zmíněná podpora dynamických architektur a integrace s architekturami orientovanými na služby.

Rok
2010
Strany
139
ISBN
978-80-214-4211-5
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@BOOK{FITPUB9466,
   author = "Marek Rychl\'{y} and Jaroslav Zendulka",
   title = "Modelling of Component-Based Systems with Mobile Architecture",
   pages = 139,
   year = 2010,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   ISBN = "978-80-214-4211-5",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9466"
}
Nahoru