Detail publikace

Instructor Selector Generation from Architecture Description

TRMAČ Miloslav, HUSÁR Adam, HRANÁČ Jan, HRUŠKA Tomáš a MASAŘÍK Karel. Instructor Selector Generation from Architecture Description. In: 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2010, s. 167-174. ISBN 978-80-87342-10-7.
Název česky
Generování selektoru instrukcí z popisu architektury
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Trmač Miloslav, Mgr. (UIFS FIT VUT)
Husár Adam, Ing., Ph.D., MBA (VCIT FIT VUT)
Hranáč Jan, Ing. (FIT VUT)
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT)
Masařík Karel, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Abstrakt

Popisujeme automatický způsob generování dat pro prakticky použitelný selektor instrukcí LLVM ze strojově generovaného popisu cílové architektury na úrovni registrových přenosů.

Generovaný selektor instrukcí může využít libovolně složité strojové instrukce bez interního toku řízení, a umí automaticky nalézt a využít aritmetické vastnosti instrukcí, specializované pseudoregistry a speciální případy konstantních operandů.

Rok
2010
Strany
167-174
Sborník
6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Konference
MEMICS'10 -- 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science, Mikulov, CZ
ISBN
978-80-87342-10-7
Vydavatel
Masarykova universita
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9518,
   author = "Miloslav Trma\v{c} and Adam Hus\'{a}r and Jan Hran\'{a}\v{c} and Tom\'{a}\v{s} Hru\v{s}ka and Karel Masa\v{r}\'{i}k",
   title = "Instructor Selector Generation from Architecture Description",
   pages = "167--174",
   booktitle = "6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science",
   year = 2010,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Masaryk University",
   ISBN = "978-80-87342-10-7",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9518"
}
Nahoru